Høyesterett reduserte straffen

En mann er i Høyesterett dømt til 14 dagers fengsel for brudd på kulturminneloven. Han beholdt blant annet en gammel sølvmynt og vektlodd han fant etter å ha søkt med metallsøker i Larvik. Mannen meldte heller ikke ifra om funnene. I lagmannsretten ble han dømt til 21 dagers fengsel. Høyesterett syntes det var for strengt, og satte dommen til 14 dagers fengsel.