NRK Meny

Horten kommune går med overskudd

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på 41,6 millioner kroner. Høyere inntekter på enkelte refusjonsordninger, fokus på økonomistyring og effektivisering har gitt gode resultater, skriver Gjengangeren. I 2010 hadde Horten kommune null kroner på disposisjonsfondet, men ved utgangen av 2015 sto det 93 millioner kroner på denne kontoen.