NRK Meny
Normal

Historisk bro på Farriseidet

Store krefter i sving når fundamentene for den nye Farrisbrua skal bores 80 meter ned i morenemassene. Så kraftig fundamentering har ikke skjedd i Europa tidligere.

Stålrørene på ca. fem meters lengde skal bores ned og fylles med armert betong.

Stålrørene på ca. fem meters lengde skal bores ned, sveises sammen etter hvert, og fylles med armert betong. 12 slike pilarer, hver på ca. 80 meter, betyr ca. 1 km rør av denne dimensjonen.

Foto: Knut Vedeld Hovde

Tirsdag 8. juli starter entreprenøren Bilfinger med boring av pilarene til tårnfundamentet for Farrisbrua. Ikke før er strekningen Gulli-Langåker ferdig, så starter det store prosjektet på Sky-Langangen-parsellen.

3D-modell av Farrisbrua og pilarene.

3D-modell av Farrisbrua og pilarene. Vi ser tårnfundamentet, kalt akse 7, som det største og dypeste.

Foto: Modell: Rambøll AS

Det er i alt ti fundamenter til den 670 meter lange Farrisbrua, men det er særlig tårnfundamentet med sine store dimensjoner, det er knyttet størst oppmerksomhet til.


Tolv pilarer, tykke stålrør med to meters diameter, skal bores ned gjennom morenemasser til fjell på ca.70-80 meters dybde.


Rørene skal også bores tre meter ned i fjellet, tømmes for masser og fylles med armering og betong. Selve fundamentet som kommer oppå dette er en betongplate på ca. ett mål, i fire meters tykkelse.

Farrisbroa skal lages her

Før pilarene kan bores, lages en tett spuntgrop av stålpeler som holder masser på plass og hindrer vanninntrenging fra Farrisvannet.

Foto: Knut Vedeld Hovde

De 70 meter høye brutårnene skal så reise seg fra dette.Til betongdelen av brua (midtre del er i stål) og fundamentene, vil det gå med ca. 40.000 kubikk betong, eller ca. 6000 lastebillass.

Dette er mer betong enn det totalt gikk med på hele Sky-Langangen-parsellen som har flere store bruer.