Historien om Brunstad-mannen

En ny fagartikkel om Brunstad-mannen skal publiseres i høst. Det opplyser førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Almut Shülke. Sommeren 2013 ble det funnet en 8000 år gammel grav på en steinalderboplass på Brunstad i Stokke. Graven inneholdt levningene og beinrester av et voksent menneske, noe som er sjeldent å finne fra eldre steinalder.