Her skal det ikke stå

Det slurves med avfall i en del småbåthavner. Kystkommunene blir bedt om å lage en plan for avfallsordninger i disse havnene.

Farlig avfall

Her har noen satt fra seg både ei kanne med ukjent innhold og et mer enn velbrukt batteri ved siden av en avfallskonteiner. Der skal den slags avfall ikke plasseres.

Foto: NRK

Da Miljødirektoratet i 2011 ba båteiere og småbåthavner om å ta ansvar for miljøskadelig avfall, ble det understreket at marinaene har plikt til å hindre forurensning. Nå følges henstillingen opp, sier direktoratets leder av seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning, Thomas Hartnik.

– Vi vil at kystkommunene lager en samlet plan for sine småbåthavner.

Ikke kapasitet

Hartnik sier at forurensning på land, for eksempel på opplagsplasser, ikke omfattes av en slik plan. Mange års puss og rengjøring av båter ligger som miljøskadelig avfall i grunnen mange steder.

– Vi ønsker å gjøre noe med denne delen av havnene også, men vi har ikke kapasitet til det nå. Men jeg minner om at det fortsatt er forbudt å forurense, og det er alltid billigere å forebygge enn å rydde opp etterpå.

Søppel fra båtturen

Berit Løkken
Foto: Lina Gaganis / NRK

I Vestfold har ikke alle kystkommunene svart innen fristen 1. juli. Senioringeniør Berit Løkken sier at denne avfallsplanen først og fremst omfatter den typen avfall man har med seg etter en tur på sjøen.

– Mange av båthavnene har allerede ordninger for denne typen avfall. Men vi håper at gjennomgangen av de forskjellige avfallsordningene i kommunene kan bidra til enda bedre løsninger.

Folk dumper avfall

Oljeavfall

Å sette fra seg et åpent kar med brukt olje i er lite miljøvennlig. I tillegg skaper det merarbeid for dem som jobber med å holde orden i havna.

Foto: NRK

Men det er fortsatt mye å ta tak i. Ved siden av en avfallskonteiner på Sjøsenteret Vallø har noen plassert et ødelagt batteri, ei kanne med ukjent innhold og et stort, åpent kar med brukt olje i. Det liker Asbjørn Olafsen ved senteret dårlig.

– For oss skaper dette ekstra arbeid fordi vi må levere slikt avfall til en miljøstasjon. Det er som regel heller ikke båteierne som er de største synderne, men uvedkommende utenfra som kvitter seg med avfallet.

– Blitt noe bedre

Olafsen sier at dumping av avfall på denne måten har vært vanlig i mange år, men han synes han ser en bedring.

– Det har nok blitt noe bedre de 3–4 siste åra.