NRK Meny
Normal

Her kan det bli streik

Unio, Fagforbundet, Ys og Politiets Fellesforbund har meklingsfrist søndag kveld. Blir det ikke enighet blir det streik. Her kan du se hvordan det rammer Vestfold-kommunene.

Unio i streik

Slik så streikeplakatene ut da Unio var i streik sist, for fire år siden. Meklingsfristen går ut ved midnatt, og da kan det hende at slike plakater blir å se igjen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Siste: Partene i kommuneoppgjøret er blitt enige, etter åtte timers mekling på overtid. Dermed blir det ikke streik i skoler og barnehager.

Blir det ikke enighet kan en rekke skoler og barnehager bli stengt. En streik vil også ramme andre kommunale tjenester, samt politiet.

Les også:

Torsdag meldte NRK.no at Unio tar ut i underkant av 6300 arbeidstakere i 11 kommuner og 10 fylkeskommuner i landet dersom det ikke blir enighet mellom partene i det statlige tariffoppgjøret.

Også Vestfold fylkeskommune berøres av en eventuell konflikt i første omgang.

Fagforbundet tar ut 9498 medlemmer på 84 virksomheter over hele landet ved en eventuell streik. Dette gjelder i Østfold, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Hordaland, Nord–Trøndelag og Troms, skriver Forbundet på sin nettside.

Her følger en oversikt over berørte kommuner i Vestfold, samt fra politiet, ved en eventuell streik.

Stokke kommune

Hagehaugen barnehage

Det kan bli mange stengte barnehager og tomme husker fra mandag.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Hvis det ikke oppnås enighet i meklingen om årets tariffoppgjør, vil ca. 80 arbeidstakere tilknyttet Fagforbundet bli tatt ut i streik.

Varslet plassfratredelse gjelder i hovedsak innenfor områdene barnehager, eiendomsdrift og kommunalteknikk, skriver Stokke kommune på sin nettside.

Plassfratredelsen gjelder assistenter, fagarbeidere og renholdere i barnehagene. Foreldre får informasjon direkte fra den enkelte barnehage.

Svømmebassengene blir stengt. I tillegg blir det redusert kapasitet i administrasjonen i kommunen, barnevernet, idrettshallene, vedlikehold og drift.

Sandefjord kommune

I første omgang er det Skole- og barnehageetaten, Teknisk etat og Kultur og fritidsetaten som rammes mest. Videre er også noen kontorstillinger rammet, skriver Sandefjord kommune på sin nettside.

Tjenestene som rammer innbyggerne direkte er:

 • Publikumsmottaket og sentralbordet på rådhuset vil være ubemannet. Det betyr at publikum får redusert mulighet til å komme i kontakt med ansatte på rådhuset.
 • Kommunale barnehager vil være stengt.
 • Kino/kulturhus vil ha noe redusert bemanning, men kino og forestillinger går som planlagt.
 • Vedlikehold i parker og kirkegårder blir redusert
 • Kastet miljøstasjon blir stengt
 • Parkeringsovervåkningen får sterkt redusert bemanning. Sju av åtte blir tatt ut i streik.
 • Det kan bli noen forsinkelser i saksbehandling, telefonhenvendelser og andre kontorfunksjoner.
 • Alle grave-, anleggsarbeider og vedlikehold i kommunal regi stanses.
 • Feiervesenet får halvert kapasitet
 • Havnevesenet kan ikke betjene publikum.

Lardal kommune

Det er foreløpig varslet plassfratredelse for 28 ansatte i Lardal kommune dersom det blir streik.

Dersom de sentrale partene ikke kommer til enighet og streik blir iverksatt vil dette berøre Lardal kommunes tjenester, i første omgang barnehage og miljø, teknikk og næring, skriver Lardal kommune på sin nettside.

Sande kommune

Fagforbundet har sendt ut varsel om plassfratredelse for 61 av sine medlemmer. Informasjonssjef i Sande kommune, Knut Erik Lippert, sier at en streik vil berøre barnehagene i kommunen.

– Ved en eventuell streik må avdelinger i hver barnehage stenge på grunn av mangel på forsvarlig bemanning. Barnehagene må i tillegg begrense åpningstiden til 08.00–16.00, skriver han i en e-post til NRK.no:

Disse avdelinger vil kunne være stengt fra mandag av:

 • Skafjellåsen barnehage, avdeling Labbetuss
 • Nordre Jarlsberg barnehage, avdeling Byssa, Ankeret og Roret
 • Haga barnehage, avdeling Solblom, Marikåpe og Rødkløver

I tillegg vil teknisk sektor i kommunen bli rammet, skriver Sande kommune på sin hjemmeside.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Klasserom kan bli stående tomme fra mandag morgen, på grunn av streik.

Foto: Fredrik Hansen

Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune har mottatt forhåndsvarsel om plassfratredelse for 44 medlemmer av fagorganisasjonen Delta, skriver Nøtterøy kommune på sin hjemmeside.

Berørte tjenester finnes i alle sektorer, med særlig vekt på merkantile stillinger og assistenter/fagarbeidere i skole og barnehage.

Dette gjelder:

 • Teie skole
 • Herstad skole
 • Føynland skole
 • Brattås skole
 • Borgheim ungdomsskole
 • Herstadløkka barnehage

Innenfor teknisk sektor er det tatt ut medlemmer innenfor drifts og anleggsseksjonen, samt noen merkantile stillinger innen helse- sosialsektoren og fellestjenestene.

Tønsberg kommune

Hvis det ikke oppnås enighet i meklingen om årets oppgjør, vil ca. 510 arbeidstakere tilknyttet Fagforbundet og Unio i Tønsberg kommune bli tatt ut i streik, skriver Tønsberg kommune på sin nettside.

Byskogen skole

Byskogen skole er blant skolene som rammes av en eventuell streik.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Disse blir rammet:

 • Sykehjemmene
 • Sykehjemmene driftsoppgaver
 • Sykehjemmene korttid
 • Tønsberg kommune rådmannens stab
 • Fjerdingen barnehage
 • Sykehjemmene langtid
 • Presterød barnehage
 • Sykehjemmene spesialavdeling
 • Fagenhet oppvekst
 • Tildeling helse og omsorg
 • Trudvanglia barnehage
 • Knapløkka barnehage
 • Fysio, ergo, og hjelpemiddeltjenester
 • Hjemmetjenesten
 • Sandeåsen barnehage
 • Kongseik ungdomsskole
 • Tjeneste forebyggende helse
 • Træleborg skole
 • Byskogen skole
 • Vestfold fylkeskommune kultursektor
 • Færder videregående skole avd. Korten
 • Fylkesadministrasjonen
 • Færder videregående skole avd. Teie

Horten kommune

Fagforeningene Fellesforbundet og Delta har varslet plassfratredelse for totalt 227 av sine medlemmer i Horten kommune.

Det er i hovedsak assistent og fagarbeidergruppene i barnehagene, samt teknisk og administrasjon som rammes ved en eventuell konflikt, skriver Horten kommune på sin nettside.

Både ansatte i barnehager og rengjøringspersonell blir berørt. Manglende renhold vil kunne føre til stengning av barnehager.

Kommunens service torg vil bli stengt, og kommunens sentralbord vil ikke bli betjent. Publikum vil dermed ikke bli betjent ved rådhusets servicetorg. Telefonhenvendelser til kommunens sentralbord vil heller ikke bli besvart, opplyser Horten kommune.

Holmestrand kommune

Fagforbundet opplyser at rundt 84 personer i Holmestrand kommune blir tatt ut i en eventuell streik.

Det vil bli redusert drift ved følgende tjenester, ifølge kommunens hjemmeside:

 • Servicetorget, blant annet sentralbordet
 • Kommunalteknikk har et stort uttak; personell som arbeider med parkering, teknisk drift, renhold, vaktmestertjenester samt vann og avløp
 • I barnehagene blir de fleste assistenter og fagarbeidere tatt ut, barnehagene har derfor redusert drift ved en eventuell streik. Foreldre har fått beskjed om hvilke tider de kan møte.
 • Kulturkontoret: alle ansatte( 3), biblioteket: 1 ansatt.
 • Redusert drift ved Kjærsenteret. Skolene - kontorpersonell. NAV - sosialtjenesten .

Politiet

Det er for store lønnsforskjeller mellom offentlig og privat sektor innenfor politiet, mener Politiets Fellesforbund, som nå truer med å ta ut nesten en fjerdedel av politiansatte i streik.

– I Søndre Buskerud politidistrikt, som er ansvarlige for Sande og Svelvik i Vestfold, tas alle typer ansatte, både politiutdannede og sivilt ansatte, sa tillitsvalgt Astrid Røren til NRK.no torsdag.

134 ansatte av de i underkant av 500 i politidistrikt, er i streik fra mandag morgen om det ikke blir enighet innen meklingsfristen.

Vestfold politidistrikt blir ikke berørt av en eventuell streik i første omgang.