Her har korridorpasienter fått fast plass

Hvert år blir 50.000 pasienter ved norske sykehus plassert på gangen. Helseminister Bent Høie har samtidig hatt en visjon om null korridorpasienter.

Korridorpasienter

GANGEN: Sykehuset har valgt å etablere faste plasser for pasientene som må ligge på gangen.

Foto: Sykehuset i Vestfold

Ved øre-, nese-, halsavdelingen har Sykehuset i Vestfold reservert egen plass for korridorpasientene.

Også andre steder på sykehuset er det faste plasser for pasientene det ikke er plass til på rommene.

Årsaken er, ifølge sykehuset, pasientsikkerhet.

– Det er mange hensyn som må ivaretas for pasienten, som å sikre rømningsveier og taushetsplikt. Det er derfor merket opp hvor korridorpasientsenger kan stå, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Jacobsen hos Sykehuset i Vestfold i en e-post til NRK.

I fjor lå helseforetaket i toppen av statsstikken som viser andel korridorpasienter. Ifølge den ferskeste oversikten, som ser på perioden fra april til august, ble 2,9 prosent av pasientene plassert i ganger eller på kontor, viser en oversikt fra helsenorge.no.

Bare hos Sykehuset i Vestfold betyr det at rundt 10 pasienter må ta til takke med plass på gangen, hver dag.

Liten nedgang under Høie

Bent Høie

MINISTER: Helseminister Bent Høie har stilt krav til sykehusene om å få ned antall korridorpasienter.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Så sent som i sykehustalen i 2017 sa helseminister Bent Høie at regjeringen har en nullvisjon for korridorpasienter. Men tallene fra portalen Helse-Norge viser at antallet nesten ikke rikker på seg.

Høie har vært helseminister siden oktober 2013.

  • 2013: 56.720 pasienter
  • 2014: 51.852 pasienter
  • 2015: 50.122 pasienter
  • 2016: 43.517 pasienter
  • 2017: 50.612 pasienter
  • 2018: 45.000 pasienter

Tallene for 2018 er ikke helt klare. Registreringene går til og med august. NRK har lagt til det månedlige gjennomsnittet for de siste fire månedene.

Helseminister Bent Høie sier jobben med å få ned antall korridorpasienter er krevende.

– Ja, jeg har slått fast en nullvisjon overfor de regionale helseforetakene og sagt at vi ikke skal ha korridorpasienter. Å ligge på korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god kvalitet i behandlingen, sier Høie til NRK.

– Hva er grunnen til at tallene faktisk har holdt seg så stabile og at lite tyder på at nullvisjonen slår til med det første?

– Det er krevende for sykehusene å få til dette, men det er viktig å jobbe mot en nullvisjon fordi det er belastende for både pasienter og sykehusansatte. Et viktig tiltak er å heve kvaliteten i akuttmottakene, slik at flere pasienter kan bli utredet der og slipper unødig sykehusinnleggelse, sier han.

Høie sier også at han har stilt har stilt krav til helseregionene om at det ikke skal være korridorpasienter.

– Må man regne med, som pasient, å bli satt på gangen ved norske sykehus?

– Nei, pasienter skal ikke regne med å bli lagt på korridoren når de har behov for behandling på sykehus.

Ledige senger

Hos Sykehuset i Vestfold sier de at andelen korridorpasienter vil variere i perioder fra sykehus til sykehus.

– Men det er bekymringsfullt fordi det først og fremst går utover pasientene og medarbeiderne. Når det er fullt i huset, stiller det krav til logistikk og samarbeid internt, mener administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal.

Han trekker frem sesongvariasjon og samarbeid med kommunene som noen av årsakene til at det blir korridorpasienter.

– Vi har flere utskrivningsklare pasienter. Hadde det ikke vært fullt hos kommunene, hadde vi fått folk raskere ut.

Som hovedårsak trekker han derimot frem sykehusets egen planlegging.

– For vår del skal vi ærlig ha oppmerksomheten rettet mot oss selv. At vi klarer å utnytte den kapasiteten vi har, for vi har veldig sjeldent 100 prosent belegg, sier han.