NRK Meny
Normal

Her forsvinner matjorda dobbelt så raskt som ellers i landet

Jorda går tapt til bolig-, vei- og jernbaneutbygging.

Åker illustrasjon

En fersk rapport viser at det blir færre og færre jordbruksarealer i Vestfold. Kornarealene rammes først og fremst, siden 2000 har 16 prosent av disse gått tapt.

Foto: JAN GULLIKSEN / NRK

Det viser en rapport fra Agri Analyse som ble lagt fram i dag.

Ifølge Christian Anton Smedshaug, medforfatter og daglig leder i selskapet, blir jordsbruksarealene færre fordi de erstattes med boliger, veier og jernbane.

Det viser seg at både mennesker og grønnsaker foretrekker de samme arealene. Vestfold er fylket hvor størst andel av jorda som har gått ut av drift de ti siste årene, er bygd ned. 30 prosent, 3300 dekar av denne matjorda, er nå borte. Det er det høyeste vi har sett i Norge, sier han til NRK.no.

Vestfold har de aller beste jordbruksarealene i landet. Det er først og fremst kornarealene her som rammes.

16 prosent av kornarealene i Vestfold har gått tapt siden år 2000. Den nasjonale nedgangen har vært på 13 prosent i samme tidsrom.

– Veldig uheldig trend

Smedshaug mener det er alvorlig at mer og mer av matjorda her i fylket blir brukt til andre formål.

– Det er veldig uheldig, og vil over tid føre til redusert nasjonalproduksjon og verdiskaping. Vi blir flere og flere mennesker i Norge, og samtidig faller evnen vår til å produsere mat til oss selv, sier han, og fortsetter:

– Jordbruksproduksjonen representerer en næring med en stabil etterspørsel. Vi nordmenn selv bestemmer hvordan dette markedet skal gå i framtida. Hvis vi ikke klarer å utnytte det ved at matproduksjonen faller, vil Norge bli fattigere både økonomisk og kulturelt.

Skal den nedadgående trenden i Vestfoldjordbruket snu, må både vanlige mennesker og styresmakter bli mer bevisste på hvor unike disse jordbruksarealene er i nasjonal sammenheng. Det mener Smedshaug.

– De beste arealene i fylket er grønnsaksarealene, og jeg mener slike arealer må få et særskilt vern. For å snu den nedadgående trenden må det i tillegg foretas et krafttak både regionalt og nasjonalt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Christian Anton Smedshaug

Den nye rapporten har tittelen «Verdiskaping fra jord til bord». Christian Anton Smedshaug er en av tre forfattere.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Grønnsaksarealene har økt

Den ferske rapporten har blitt laget på bestilling av Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget i Vestfold, samt LO og NHO i Vestfold.

Selv om kornarealene i Vestfold har minket de siste årene, har det motsatte skjedd med arealene for grønnsaksdyrking. Disse har økt med 29 prosent siden år 2000.

– Hovedgrunnen til det er at Vestfold har et sterkt grønnsakmiljø. Det foregår en viss omdisponering fra korn- til grønnsaksåkre. Dessuten er det en stor etterspørsel etter grønt i Norge for tida, sier Smedshaug.

Cirka fire prosent av det nasjonale landbruksarealet ligger i Vestfold.

Likevel er Vestfold i praksis Norges hage. Hele én fjerdedel av grønnsaksproduksjonen skjer her, sier Smedshaug, og legger til at det er en trend i hele Norge at kornarealene blir færre.

Viktig for næringslivet

Smedshaug beskriver Vestfold-landbruket som en svært oppegående næringskjede, som er viktig for sysselsettinga i fylket.

– Denne næringskjeden starter med 1500 bønder som omsetter råvårar for 1,3- 1,4 milliarder i året. Den ender opp med en næringsmiddelindustri på nesten 10 milliarder i omsetning og 2600 sysselsatte.

Rundt 800 er sysselsatt i Vestfolds skogsindustri.

– Landbruket er en motor i næringslivet i mange av Vestfold-kommunene, sier Smedshaug.