Henlegger saken etter Basa-brannen

– Vi har fått indikasjoner på at det kom til å gå denne veien, sier daglig leder for Basa-Huset AS.

Brann Tønsberg

Politiet i Vestfold stanser etterforskningen av brannen i Basa sine lokaler i Tønsberg.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Brannen som oppstod i Basas lokaler 23. juli i år har vært etterforsket av Vestfold politidistrikt. Også Kripos har bistått i etterforskningen, men har i sin rapport konkludert med at brannårsaken er ukjent.

Brann i Saba-fabrikken

STORE TAP: Mellom 400 og 500 lagerboder gikk tapt i brannen.

Foto: Svanhild Hogner /

Politiet i Vestfold skriver i en pressemelding onsdag at de henlegger brannsaken som uavklart, etter at deres etterforskning i saken ikke har kommet til noen annen konklusjon.

River bygningen

Rundt 21000 kvadratmeter ble skadet da bygningen brant. Mellom 400 og 500 boder, som ble leid av bedrifter og privatpersoner, ble totalskadd i brannen. Daglig leder for Basa-Huset AS Christian Tveter sier onsdag at han er skuffet.

Christian Tveter

RIVER: Daglig leder for Basa-Huset AS Christian Tveter sier det er bestemt at bygningen skal rives på nyåret.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Vi har jo håpet i det lengste at politiet skal klare å finne ut av brannårsaken, men vi har fått indikasjoner ganske lenge på at det kom til å gå denne veien.

Tveter forteller at det er bestemt at hele bygningen nå skal rives.

– Det har vært en lang prosess, blant annet med miljøkartlegging, men nå er det bestemt at vi skal starte å rive på nyåret. Også de 5000 kvadratmeterne som ikke ble berørt av brannen kommer til å bli revet.

Brann i Tønsberg

KRAFTIG BRANN: Beboere i nærheten ble evakuert da lagerbygningen brant kraftig i sommer.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Kommer bygningen til å bli gjenoppbygget i sin helhet?

– Det skal bygges noe på tomten, men det er enda ikke bestemt helt hva. Det er mange muligheter. Vi driver jo med utleie av lagerplass, så vi håper jo at en liten del av det vil bli det, sier Tveter.

Ukjent økonomisk tap

Tveter forteller at de fremdeles ikke har oversikt over hvor stort økonomisk tap brannen forårsaket. Han har tidligere sagt til NRK at det utvilsomt er snakk om mange millioner kroner.

– Dette er en lang prosess med eksterne firmaer som kartlegger skadeomfanget, så vi har ikke fått konkrete tall enda, sier Tveter.