Helsegevinst i å snakke med kollegaer

Jevnlige møter om dilemmaer ansatte opplever i jobben kan motvirke utbrenthet. Det sier fylkesleder Anne-Kristin Imenes i Norsk Psykologforening i Vestfold.

Jeanette Flach Johansen

Prosjektleder Jeanette Flach Johansen mener ukentlige møter med rådgivere som jobber med videregående elevers psykiske helse gir personlig og faglig utbytte. – Vi har en arena hvor vi kan hjelpe hverandre til å stå i utfordringene vi har på jobb, sier hun.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å sette av tid til å tenke over og diskutere valg og avgjørelser du tar i jobben. Men rådgivere som jobber med videregående elevers psykiske helse i pedagogisk-psykologisk tjeneste i Vestfold fylkeskommune har gode erfaringer med å ha refleksjonsmøter eller debrifinger hver uke.

Får støtte og råd i vanskelige saker

I løpet av to timer snakker kollegaene om saker de føler er vanskelige eller de ber om råd.

– Vi kan ta opp saker der ungdom har problemer med å finne meningen med livet og synes alt er håpløst. Det er klart at man blir berørt av slike historier. Da kan det vært godt å snakke med en kollega til å komme gjennom egne følelser, sier prosjektleder Jeanette Flach Johansen i Vestfold fylkeskommune.

– På hvilken måte hjelper slike møter?

– Jeg mener det er viktig å rydde opp i tankene, få støtte på at du har gjort ditt beste og at det ikke er så mye annet man kan gjøre i den rollen man har, sier Flach Johansen.

Anne-Kristin Imenes i en mørk genser med et grønt maleri bak seg.

Systematiske kollegasamtaler utvikler de ansatte og kan hindre utbrenthet, mener fylkesleder Anne-Kristin Imenes i Norsk Psykologforening i Vestfold.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Effekten av evaluering

Hun får støtte av fylkesleder Anne-Kristin Imenes i Norsk Psykologforening i Vestfold. Hun mener at alle som jobber med mennesker og som daglig må foreta vanskelige vurderinger, skjønn og etiske valg, har nytte av å drøfte faglige utfordringer med kollegaer i mindre grupper.

– Vi vet at støtte hindrer utbrenthet. Fellesskap, påfyll, inspirasjon kan forebygge utbrenthet. Noe av det vanskeligste er å stå helt alene og ikke vite hvem du kan snakke med, sier Imenes.

Sosiallærere, pedagoger, barnehagestyrere, helsesøstre, psykiatriske sykepleiere, fysioterapeuter og NAV-ansatte er yrkesgrupper hun mener har nytte av å ha slike møter.

Trygge møter

I møtene til en veilledningsgruppe skal det være en trygg atmosfære hvor det er rom for å ta opp ting man synes er vanskelig.

– Her skal det ikke presteres, og det nå være lov til å innrømme usikkerhet, frustrasjon, avmakt og sårbarhet. Det lærer vi av og også når kollegaer forteller at de har hatt det på samme måte eller har forslag til hva man gjøre, sier Imenes.

Ifølge Imenes er det avhengig av kulturen på arbeidsplassen og lederen om kollegaene har veiledningssamtaler.

– Jeg mener at vi alle trenger støtte i hverdagen. Det kan være ekstra viktig når man har taushetsplikt i den jobben vi gjør. Da kan det være lurt med systematisk veiledning, sier Imenes.

Les også: Lars Berrum ble utbrent: – Brukte vennene mine som psykologer

- Arbeidspress gir økt sykefravær

Snakk løser ikke alt

Forsker og sosiolog Liv Hanson Ausland ved Høgskolen Buskerud og Vestfold er enig i at det er positivt med kollegasamtaler. Men hun ser også en fare ved at man tenker at bare arbeidstakere får snakket litt om utfordringer seg i mellom og klarnet hodet, så klarer man å jobbe videre innen det samme systemet.

– Man kan ikke reflektere seg bort fra vanskelige arbeidsforhold og tenke at bare de ansatte snakker om det, så ordner det seg. Kanskje ansatte skulle sagt ifra mer, kanskje de skulle gjort litt opprør, sier Liv Hanson Ausland.