Helgesen vil ha ny vurdering av ulv

Miljøminister Vidar Helgesen (H) fra Nøtterøy gir Miljødirektoratet i oppdrag å komme med en oppdatert faglig vurdering av ulvens atferd. Hensikten med tiltaket er å finne ut om ulvene har endret atferd og viser mindre skyhet overfor mennesker. Hvis det er tilfelle, kan det åpne for å skyte flere ulver.