Har vedtatt kommunesammenslåing

Torsdag kveld vedtok politikerne i Andebu, Sandefjord og Stokke å slå seg sammen.

Kommunevåpnene til de tre kommunene.
Foto: Bildemontasje/NRK

Kommunestyrene i de tre kommunene signerte avtalen om å bli én kommune i Sandefjord rådhus. Stemningen var høy da avtalen ble underskrevet, og dette ble feiret med en diger kake med bilde av kommunevåpnene til SAS-kommunene.

Mette Østvold, SV-politiker i Stokke, var den eneste som stemte imot sammenslåingen.

– Jeg mener at man burde ventet med å behandle saken til etter neste kommunevalg, slik at kommunesammenslåing kunne vært en valgkampsak. Aller helst ville Stokke SV hatt en folkeavstemning om dette, sier hun.

Østvold synes også at Stokkes mulighet til å slå seg sammen med de to bykommunene Tønsberg og Sandefjord ikke har vært tilstrekkelig belyst.

– Stokke har ikke hatt forhandlinger med Tønsberg, så vi vet ikke hva dette ville resultert i. Det synes jeg er feil.

Til fredag reiser ordførerne fra de tre kommunene inn til kommunalminister Jan Tore Sanner for å levere en søknad om sammenslåing – som de første i landet i den varslede kommunereformen.

SAS-kommunesammenslåing

Stokke-ordfører Erlend Larsen, Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad og Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch signerer papiret som sier at kommunene slår seg sammen.

Foto: Hans Petter Reppe/NRK

Frykter ikke å bli slukt

På tross av at Sandefjord kommune er langt større enn Stokke og Andebu, frykter ikke innbyggerne i sistnevnte kommuner å bli slukt av storebror.

De er stort sett positive til å bli en del av den nye storkommunen. Det var reaksjonene NRK fikk fra tilfeldige innbyggere i disse kommunene torsdag formiddag.

– Det er spennende, sier Stokke-kvinnen Kari Førli.

Kari Førli

Kari Førli.

Foto: Aina Indreiten/NRK

– Jeg mener at kommunene burde bli større, sier Andebu-beboeren Øystein Pedersen.

– Det er helt greit. Jeg er mye både i Sandefjord og Andebu, sier Anette Guli, som bor Andebu.

Noen negative

Men ikke alle er positive til den nye kommunen. Både i Stokke og Andebu er det flere som mener at Tønsberg hadde vært en mer naturlig samarbeidspartner.

– Jeg liker det absolutt ikke. Vi som bor i Andebu har ingenting med Sandefjord å gjøre, vi hører naturlig hjemme til Tønsberg, sier Torbjørn Pedersen, som bor i

Øystein Pedersen

Øystein Pedersen.

Foto: Aina Indreiten/NRK

Høyjord.

– Når vi først skal slås sammen er det greit at det er med Sandefjord og Stokke, for dette er fine kommuner. Likevel vil jeg helst at Andebu skal være egen kommune, sier Anette Gulli.

Seks av ti innbyggere for

Ifølge en undersøkelse utført av Opinion for Sandefjord kommune er seks av ti av innbyggerne i de tre kommunene positive til en sammenslåing.

At innbyggerne i Andebu og Stokke er såpass positive overrasker politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Normalt er skepsisen stor i mindre kommuner som skal slås sammen med en stor, men i Stokke og Andebu er innbyggerne trygge på at tjenestetilbudet i kommunene deres vil bestå.

– Stokke er veldig trygg på at brannvesenet og barnehagene fortsatt kommer til å være der. Andebu er veldig stolt av at det levende, lokale kulturlivet vil videreføres på tross av et annet kommunenavn, og det er imponerende. At kommunene vedtar sammenslåingen med veldig stort flertall, og at seks av ti er for også i småkommunene er veldig oppsiktsvekkende, sier Sand.

Et viktig argument for kommunereformen er at større kommuner er nødvendig for å opprettholde innbyggernes tjenestetilbud i årene fremover.

Felles kommunestyremøte for SAS-kommunene

93 kommunestyrerepresentanter møtte opp til det felles kommunestyremøte i Sandefjord i kveld.

Foto: Hans Petter Reppe/NRK