Har våte drømmer om Torp

Flyplass-sjef på Torp, Alf Reidar Fjeld, og regionbanksjef i DnB Nor, Tom-Olaf Kjær la onsdag frem det de kaller sin våte drøm for Torp.

Store planer for Torp
Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Drømmen går ut på å bygge en ny terminal på flyplassen, på den andre siden av rullebanen, og bygge opp et næringssenter og jernbanestasjon der.

- Vi har et veldig ønske om at vi skal lykkes i vår region med å få til et samferdselsknutepunkt - både for vei-, bane- og lufttrafikk - på Torp, i de nye områdene som er kjøpt opp fra Forsvarsbygg, sier Alf Reidar Fjeld.

 -  Det vil bli lettere både å reise nasjonalt og internasjonalt, enten man velger den ene eller den andre formen for transportmiddel.

Regionalt senter

Fjeld håper at Torp kan bli et regionalt senter for både offentlige og private virksomheter. 

- Dette vil bli et naturlig senter i et allerede bittelite fylke.Hvis dette lykkes, vil vi få en ny terminal på østsiden, en jernbaneterminal i direkte tilknytning til denne terminalen, enten som en tunnel rett under eller i umiddelbar nærhet, og vi vil få en E18-forbindelse fra nord via Tassebekk. Vi får også en forbindelse fra Kilen i Sandefjord og rett opp til dette området, og en forbindelse til E 18 like syd for rullebanen.

Må ville dette

- Det som er sikkert, er at alle som tenker Vestfold må ville dette, sier DnB Nor-sjef Tom Olaf Kjær. 

- Vi må evne å se på tvers av det med vei, jernbane og flyplass, og også tenke lokalisering av viktige fellesfunksjoner. Jernbanen går jo gjennom de aller fleste byene i Vestfold. Den vil gå raskere enn i dag. Det betyr jo at går du på toget i Larvik, tar det 10-12 minutter, så er du på Torp, og går du på toget i Tønsberg, så tar det kanskje 7 - 8 minutter.

 - I dag lurer mange på hvordan de skal reise fra Torp. Når går bussene? Taxi er dyrt, egen bil er enda dyrere. Jeg tror at man vil merke at vi vil bruke jernbanen her på samme måten som man bruker T-banen i Oslo, sier Kjær.

Lettere  å rekruttere

- For næringslivet i Vestfold vil det innebære at det vil bli lettere å rekruttere kompetent arbeidskraft. Ved at vi får rask forbindelse fra Oslo til Vestfold, både med vei og bane, så betyr det at vi kan rekruttere folk fra Oslo.Vi får rett og slett et større rekrutteringsområde, sier Kjær.