NRK Meny
Normal

Har pasienten alltid rett?

Lege mener pasienter vrir på det som har skjedd under legetime og at urettmessige pasientklager er et problem for leger i Vestfold.

Måling av blodtrykk

ORD MOT ORD: Lege Lars E. Gleditsch mener pasienter alltid får medhold i ord mot ord saker hos Fylkesmannen.

Foto: Stockmarked / Scanpix

– Hvis pasienten opplever at man ikke får b-preparater, førerkort eller slike ting, så kan man fort vinkle konsultasjonen dithen at legen var arrogant og ubehagelig. Pasienten får da medhold hos fylkeslegen på at undersøkelsen ikke har pågått på en skikkelig måte, sier lege Lars E. Gleditsch.

Ifølge Gleditsch er det et problem for leger i Vestfold at fylkeslegen gir medhold i alle ord mot ord-saker.

– Det er en helt umulig situasjon. Leger kan få beskyldninger rettet mot seg som her helt usaklige, sier han.

– Pasienten blir alltid hørt

Gleditsch mener at pasienten alltid får rett i klagesaker hos fylkeslegen i Vestfold uavhengig av hva legen har journalført.

Ifølge ham sitter kritikken løst hos fylkeslegen hvis pasienten har gitt uttrykk for misnøye i forbindelse med en konsultasjon.

– Noen pasienter tåler ikke nødvendige prosedyrer og opplever det som legens feil. Pasienten blir alltid hørt i ord mot ord saker, sier han.

– Ikke riktig

Fungerende fylkeslege Freddy Normann Dahl er ikke enig med Gleditsch. Ifølge ham er fylkeslegen så objektiv og nøytral som mulig i slike saker.

– Det er langt fra alle klager pasienter har på manglende kommunikasjon med legen som fører til at helsepersonell får svar fra oss som innebærer et pliktbrudd eller lovbrudd i forhold til helsepersonelloven. Det er ikke lett for oss å gi et pliktbrudd, sier han.

Ifølge Dahl handler de fleste klagene til fylkesmannen om feil ved operasjoner og andre feilbehandlinger. Klager på legers oppførsel er oftest et tilleggsmoment i disse klagesakene.

Legens ansvar

Pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, forteller at påsatenden til Gleditsch heller ikke er ombudets erfaring i slike saker.

– Pasienten skal lyttes til, bli tatt på alvor og bli behandlet på en god måte. Noen ganger har man kommunikative utfordringer. Det er jo legen som er den profesjonelle og som bør lykkes i å få det til, sier hun.