NRK Meny
Normal

Har meldt seg ut av Svelvik Høyre

– Liv Eidsmoen og Mads Hilden har opptrådt illojalt mot partiet, mener leder Andreas Muri.

Svelvik rådhus

Mads Hilden sier han vil fortsette å jobbe for lokalsamfunnet i Svelvik. (arkivbilde)

Foto: Morten Harangen / NRK

Mandag denne uken meldte NRK.no at ti kommunestyrepolitikere i Svelvik ønsket at rådmann Gro Herheim skulle få sparken. De ba ordføreren fremme et mistillitsforslag mot rådmannen.

I en pressemelding onsdag skriver leder av Svelvik Høyre, Andreas Muri, at partiet tar avstand fra mistillitsforslaget, og at de beklager at to av Høyres representanter, Liv Eidsmoen og Mads Hilden, er med på det.

– Mistillitsforslaget vil ikke få flertall i kommunestyret og tjener ingen annen hensikt enn å lage støy som svekker kommunens omdømme. Det er det stikk motsatte av det Høyre jobber for. Gjennom å fremme et mistillitsforslag mot rådmannen uten først å drøfte dette med egen kommunestyregruppe og heller ikke informere ledelsen i lokalpartiet, har Liv Eidsmoen og Mads Hilden opptrådt så illojalt mot partiet at det ikke er forenlig med å være medlem av Høyre, heter det i pressemeldingen.

Les også:

– Ikke vår idé å melde oss ut

Mads Hilden

– Vi fortsetter som uavhengige kandidater i kommunestyre utvalg og vi vil fortsette å jobbe for å bevare lokalsamfunnet her i Svelvik. Vi vil prøve å få kommunen tilbake inn på en strategi som vil fremme vekst, sier Mads Hilden om veien videre. (arkivbilde)

Foto: Solveig Selj

Mads Hilden sier det ikke var deres idé å melde seg ut av Svelvik Høyre.

– Dette er et resultat av en lengre prosess og vi har i dag meldt oss ut av partiet etter sterk oppfordring fra partiets leder, sier Hilden til NRK.no onsdag formiddag.

– Det blir sagt at dere er illojale mot partiet, hva tenker du om det?

– Vår lojalitet ligger først og fremst til innbyggerne og de som har stemt på oss, og dernest mot de grunnprinsippene som Høyre skal drives etter. Vi føler at lokalpartiet overhodet ikke har fulgt disse prinsippene, ei heller hørt på innbyggernes behov i denne saken, sier Hilden og fortsetter:

– Vi vil videre si at vi syns det er svært beklagelig at Svelvik Høyre ikke har gjort jobben sin som opposisjonsparti og vært kritiske til de utredningene og det tallgrunnlaget administrasjonen har fremlagt. De har tatt fra kommunens innbyggere en debatt basert på fakta.

– Er dere med på å svekke kommunenes omdømme?

– Vi vil si det sånn at den prosessen som har vært, og utfallet som kommer til å komme av den, er det som svekker kommunens omdømme hvis ikke en del reverseres.

– Det beste for begge parter

Partiets leder Andreas Muri sier at det stemmer at han i dag oppfordret Mads Hilden og Liv Eidsmoen til å melde seg ut av partiet.

– Vi har tidligere snakket om at det kan være aktuelt, og Eidsmoen og Hilden har også tidligere bedt meg om å varsle dem dersom det er ønskelig at de forlater partiet. Samtalene med dem i dag har jeg opplevd helt udramatiske, og vi var sammen enige om at det var det beste for begge parter at vi skiller lag nå, sier han til NRK.no.

– Hilden sier at partiet ikke har gjort jobben sin ved å ikke være kritiske til administrasjonens utredninger og tallgrunnlag. Hva sier du til det?

– Vi kan alltid bli bedre på å gjøre jobben vår. Vi har stilt en rekke kritiske spørsmål, vi har også hatt takhøyde for uenighet i partiet hvor Hilden og Eidsmoen har fått lov å opptre med avvikende stemmegivning i skolestruktursaken, som er, slik jeg opplever det, den egentlige bakgrunnen for mistillitsforslaget. Jeg og andre i partiet har stilt spørsmål, og Mads og Liv har fått stille spørsmål som medlemmer av Høyre, men selvfølgelig kan vi alltid bli bedre.

– Har Svelvik Høyre vært opptatt av å ta vare på innbyggernes behov?

– Det er innbyggerne som er fokuset hele veien. Vi er i en utrolig krevende økonomisk situasjon i Svelvik kommune som vi er nødt til å ta tak i, nettopp for å ivareta de svakeste i samfunnet og kunne levere gode tjenester til dem som trenger det. Da er det nødvendig å ta tøffe grep som kan smerte, men vi mener absolutt at de grepene som har blitt gjort og som nå må gjøres, er nødvendig for å kunne gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier Muri.

Les også:

Kritiske

De ti politikerne NRK.no skrev om mandag, var kritiske til flere punkter:

  • Blant annet at samarbeidsklimaet med rådmannen, Gro Herheim er blitt dårlig.
  • Mangel på alternativer til kutt i økonomien.
  • Alvorlige forhold på gamlehjemmet og barnevernstjenesten som de ikke fikk vite om.
  • Skolestruktursaken som endte opp med å splitte lokalsamfunnet.

Gro Herheim ønsket ikke å kommentere saken utover at hun vil fortsette å lojalt følge opp de vedtak kommunestyrets flertall til enhver tid fatter.

Les også: