– Har ikke gitt tillatelse til graving

Holmestrand kommune har ikke mottatt noen søknader vedrørende arbeidet bulldoseren utførte ved E18-broen.

Skjeggestad bru.

En bulldoser gjorde planeringsarbeid for Solum Golfbane rett ved der E18-broen kollapset i Holmestrand mandag kveld.

En bulldoser gjorde planeringsarbeid for Solum Golfbane rett ved der E18-broen kollapset i Holmestrand mandag kveld.

Ifølge Statens vegvesen er det for tidlig å si noe om hvorvidt bulldoserens arbeid kan ha vært en utløsende årsak til raset.

De har vært på befaring i området i dag.

Ingen søknad til kommunen

Plan- og bygningssjef i Holmestrand kommune, Svend Bergan Grane, forteller at verken kommunen eller landbruksmyndighetene var kjent med at det foregikk arbeid i området, og at de heller ikke har gitt ut tillatelse.

– Vi har ikke registrert noen tillatelser eller ubehandlede søknader etter plan- og bygningsloven i det området, det har heller ikke landbruksmyndighetene i Re fått henvendelser om, sier Svend Bergan Grane.

– Synkehull

Styreformann i Solum Golfklubb, Bjørn Mønster, forteller at arbeidet har gått ut på å flytte masse fra et pukkverk i nærheten til golfbanen, og at bulldoseren arbeidet rundt 50 meter unna broen.

Han ønsker ikke å spekulere i om arbeidet som ble utført kan ha ført til raset.

– Det vil jeg ikke ha noen formening om, for jeg kjenner ikke til de geologiske forholdene der. Det eneste vi har lagt merke til, og som grunneier har vist oss, er at det har vært et synkehull der. Det som lå lengst mot motorveien var et ganske dypt hull, for der hang vannledningene til golfbanen i løse luften og slik har det vært i flere år, sier Mønster.

Kan være unntatt søknadsplikt

Grane forteller at graving i utgangspunktet er et søknadspliktig tiltak.

– Men plan- og bygningsloven inneholder også en del som er unntatt søknadsplikt, og her kan for eksempel dette med oppfylling være unntatt. Men det vanlige er jo da at grunneier henvender seg til kommunen på forhånd og sjekker ut hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke, sier Grane, som understreker at han ikke er kjent med nøyaktig hva slags arbeid som ble utført på området.

Broen og kjøretøyene fra luften

– Rart om bulldoseren har utløst raset

– Jeg synes det er veldig rart dersom den lille bulldoseren skal ha utløst raset. Da må det i så fall ha vært dråpen og det sier litt om at sikkerhetsmarginene er små og at det må ha vært noe feil i utgangspunktet. Hvis dette var utløsende ville det rast en dag snart uansett, sier grunneieren til NRK.

Han mener arbeidet bulldoseren utførte ikke er søknadspliktig.

– For det første mener jeg kommunen tar feil. Og vi har overhodet ikke vært under broen, slik mange tror. Jeg har aldri fått signaler om at det må søkes i forbindelse med arbeid i det området, og det burde jeg i så fall fått beskjed om i forbindelse med at Statens vegvesen overlot området til meg.

Han understreker at det ikke har vært graving i området, men forteller at han er usikker på hvor mye masse det er snakk om at bulldoseren har fylt opp med.