NRK Meny
Normal

Sel død av lungesykdom

Døde seler er funnet både i Oslofjorden og utenfor vestkysten av Sverige. Foreløpig er det ikke påvist selpest.

Død sel

Denne selen drev i land i Sandefjord nylig.

Foto: Robert Vik

Skrekkscenarioet for mange er at selbestanden igjen skal bli rammet av en selpest-epidemi. som har skjedd et par ganger de siste tiårene. Både i 1988 og 2002 døde mye sel langs Skagerrakkysten på grunn av virussykdommen . Nå rapporteres det om døde seler både på norsk og svensk side.

– Vi har fått rapport om at en av de døde selene hos oss er obdusert. Det viser seg at den led av en bakteriell lungebetennelse, sier Susann Viker i Hav- og vannmyndighetene i Göteborg.

I beredskap

Viker bekrefter at flere seler er funnet døde langs vestkysten, men foreløpig frykter ikke de svenske myndighetene at det skal bryte ut en ny epidemi med selpest.

– Vi frykter det ikke akkurat, men vi har en viss beredskap for det.

Etter påske i år er det funnet minst seks døde seler langs vestfoldkysten, sier naturoppsynsmann Egil Soglo.

– Vi har fått melding om seks døde seler i Tønsberg og Sandefjord.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sel.

Flere rapporterer om økte bestander av sel i Skagerrak og Oslofjorden.

Foto: Egil Soglo/SNO

Usikkert antall

Flere steder rapporteres det om økte bestander av sel, og noen frykter at for store bestander kan føre til selpest. Soglo sa i fjor høst at han hadde observert omkring 350 sel utenfor vestfoldkysten .

Men mens noen rapporterer om økte bestander av sel, stiller forskere seg mer tvilende til at det dreier seg om permanente bestander. Noen mener dette er sel som har forflyttet seg fra andre steder langs kysten, og at det totale antallet ikke nødvendigvis øker.

I forbindelse med tilsynelatende økt bestand på sørlandskysten sa forsker Tore Haug i Havforskningsinstituttet i fjor at det trolig dreide seg om steinkobbe fra svenskekysten som hadde slått seg ned på Sørlandet.

– De er trolig på jakt etter mer matrike områder og har funnet gode steder, blant annet i Tvedestrand.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sel

Noen mener det er blitt for store flokker av sel langs kysten. Det er det ikke alle som er enige i.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Sjekket ut av saken

Foreløpig er det altså ikke påvist tilfeller av selpest i Skagerrak eller Oslofjorden. Den døde selen som ble funnet i Sandefjord ble tatt vare på av Mattilsynet og sendt til Veterinærinstituttet, forteller distriktssjef for Mattilsynet i Vestfold, Stig Atle Vange.

– Vi er først og fremst opptatt av å følge med på om det finnes tilfeller av selpest her, og selen vi sendte inn hadde i alle fall ikke denne sykdommen.

Kan være smitte i Agder

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Arne Bjørge, sier det så langt ikke er registrert døde sel langs sørlandskysten.

– Men vi kan ikke utelukke at også sel i Agder er rammet av den samme sykdommen. Selv om steinkobber er rimelig stasjonære på denne årstiden, så vil det være vandringer mellom kolonier, sier Bjørge til NRK.