NRK Meny
Normal

Håp om fred i Kirken

I dag har et samlet bispemøte sagt ja til at kirken kan vie homofile. Fungerende biskop, David Gjerp, håper det vil sette punktum for en lang indre strid.

David Gjerp

Fungerende biskop, David Gjerp, håper Kirkemøtet vil vedta å innføre en liturgi også for vigsel av homofile slik at kirken kan jobbe med andre tema.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

På en pressekonferanse i formiddag, sa preses for Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien, at et samlet bispemøte har gitt sin tilslutning til at det skal utarbeides liturgier for ekteskapsinngåelse av likekjønnede par.

Biskopene sier ja

Fungerende biskop i Tunsberg, David Gjerp, har vært med på Bispemøtet hele uken. Han forteller at diskusjonen rundt dette har vært av en samlende art.

Grunnlaget for vedtaket er at man etter kirkevalget i september har visst at det er flertall i Kirkemøtet for å innføre en liturgi også for vigsel av likekjønnede.

– Av de 12 biskopene er det ingen som har forandret sitt grunnleggende prinsipielle syn på ekteskapet, men man har rett og slett tatt til etterretning at det i kirkemøte er et flertall for denne saken, sier Gjerp.

Prestene kan velge

Biskopen ut av skapet

Hvis forslaget går igjennom i Kirkerådet og på Kirkemøte, vil det bli utarbeidet en liturgi for vigsel av likekjønnede. Samtidig vil man beholde den liturgien man har for vigsel av ulike kjønn.

– Tanken er at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par, eller ikke. Vi ser også for oss at andre kirkelige ansatte bør ha en tilsvarende mulighet til å ikke medvirke hvis det handler om deres samvittighet, forklarer Gjerp.

Meningen er også at i tilfeller der presten vil reservere seg vil prosten måtte gå inn å finne en annen prest som er villig til å gjøre det.

– Da kan par som ønsker det få ha seremonien i den kirken de til hører dersom de vil det, sier Gjerp.

To syn side om side

- Biskopen går baklengs inn i framtiden

Dette vil i praksis bety at man har to syn i kirken.

– Det at man nå tar hensyn til begge fløyer i kirken, kan langt på vei sette et punktum for det som har vært en indre strid i kirken i over 20 år, håper David Gjerp.

– Striden har tatt altfor mye energi og krefter fra det positive byggende arbeid som kirken skal gjøre for Norge, mener han.