Hans stemme kan rasere slektsgården

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) har både i veisaken og jernbanesaken gått inn for løsninger som kan rasere slektsgården Hogsnes. Egne interesser kan ikke trumfe de beste løsningene, mener han.

Rune Hogsnes foran slektsgården i Hogsnesåsen.

Fylkesordfører Rune Hogsnes foran slektsgården Hogsnes som har vært i familiens eie siden slutten av 1800-tallet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Både vei og tog kan ta slektsgården

4.mai kom fylkestinget med sin høringsuttalelse angående den planlagte jernbaneutbyggingen i Tønsberg og videre sørover. Fylkesordføreren var klinkende klar på at den såkalte Nøtterøykorridoren må legges død. Derimot var han positiv til en jernbanekorridor over byfjorden og en utbygging av dagens jernbanetrasé over Jarlsberg. Dersom Bane Nor velger utbygging over byfjorden ligger huset til søsteren i den såkalte grønne korridoren. Det betyr at huset sannsynligvis må rives.

Fylkesordfører Rune Hogsnes

Fylkesordføreren fotografert på Ilene der en eventuell trasé kan gå i fremtiden. I åsen på høyre side bak fylkesordføreren ligger slektsgården Hogsnes. Den ligger midt i skuddlinja for en ny jernbanetrasé og ny fastlandsforbindelse til Smørberg.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Både søster og bror

I saken om nytt veisystem rundt Tønsberg har Hogsnes gått inn for både en løsning over Korten og han har vært positiv til Smørberg-Hogsnes alternativet. Dersom Smørberg-Hogsnes bygges ut betyr det at slektsgården Hogsnes, som har vært i familiens eie siden slutten av 1800-tallet, ligger midt i skuddlinja. Dermed må den kanskje saneres. Det er broren som i dag driver slektsgården.

Håper på en annen løsning

- Selvfølgelig håper jeg på en annen løsning, men dersom Smørberg-Hogsnes realiseres så blir det ikke mulig å drive gården, sier Hans Gunnar Hogsnes. Han er bror av fylkesordføreren og det er Hans Gunnar som driver slektsgården i dag.

Som formann i det lokale grunneierlaget, Melsom og Aker viltstellområde, har han kjempet mot både vei- og togplanene. Likevel har han fortåelse for at broren Rune ikke kan ta familiære hensyn når han tar politiske beslutninger.

– Veiplanene har jo vært en bekymring i flere år og nå har planene for en ny togtrasé kommet i tillegg. Jeg sover fortsatt noenlunde greit om natta, kan ikke ta bekymringene på forskudd, men selvfølgelig håper jeg på at politikerne lander på andre alternativer, sier Hans Gunnar Hogsnes.

Juleselskapet 2017

Fylkesordfører Rune Hogsnes forklarer at han ikke kan behandle sin søster eller bror på noen annen måte enn andre innbyggere. Det er ikke slik at han kan erklære seg innhabil i enkelte saker bare fordi at hans stemme kan være ubehagelig for familien.

Med disse politiske beslutningene som kan ramme både bror og søster, hvordan blir stemninga under juleselskapet 2017, tror du?

– He, he. Dette er noe vi har diskutert mye og lenge. Mine søsken er selvfølgelig klar over min situasjon, men åpenbart så er de fortvilet over hva som kan ramme dem dersom begge disse alternativene går gjennom. Det er jo slik alle i samme situasjon ville ha reagert.

Men, har de aldri under diskusjonene for eksempel sagt; Rune, du er jo fylkesordfører, nå må du stoppe dette her?

– Kanskje under en opphetet debatt så kan nok den kommentaren har kommet. For meg har det vært helt uaktuelt, selvfølgelig.

Utsikt fra slektsgården Hogsnes mot Tønsberg

Utsikt fra slektsgården Hogsnes mot Tønsberg. Dersom Smørberg-Hogsnes alternativet velges så må slektsgården sannsynligvis saneres.

Foto: John-André Samuelsen / NRK