Han koster kommunen 2875 kroner for hver time han jobber

Juridisk bistand fra advokatfirma Tenden vil koste Tjøme kommune dyrt. Nylig kom det en faktura på 407.488 kroner. Regningen er ikke endelig.

Tor Erik Heggøy

OMFATTENDE JOBB: Advokat, Tor Erik Heggøy, har fungert som kommunens advokat.

Foto: Emira Holmøy

Tjøme kommune må belage seg på å bla opp hundretusener av kroner for å ha benyttet seg av tjenester fra advokatfirmaet Tenden. Tenden bistår kommunen i forbindelse med granskingsprosessen av byggesaksavdelingen i kommunen.

Fakturaen på 407.488 kroner dekker juridisk bistand kun i månedene juli og august. I denne perioden ble det fakturert for 155,5 timer. Det betyr at én time koster cirka 2620 kroner i snitt.

Fakturaoversikten viser at flere ansatte i Tenden har vært involvert. Disse opptrer med ulike satser. Advokat Tor Erik Heggøy, som har fungert som kommunens advokat, får betalt 2875 kroner i timen når han utfører oppgaver for Tjøme kommune. Dette er inkludert moms.

«Fakturaens størrelse reflekterer omfanget av bistanden som er ytt kommunen. Beskyldningene mot kommunen har vært mange og alvorlige, hvilket har utløst behov for den bistanden som den har fått.», skriver Tor Erik Heggøy i en e-post.

Engasjert siden starten av juni

Kommunen engasjerte Tenden allerede i begynnelsen av juni. Først for å vurdere habiliteten til byggesakslederen som ble suspendert, deretter for å forberede en ekstern gransking.

Tenden har videre fungert som et mellomledd mellom granskingsselskapet BDO og administrasjonen. Tenden har representert oppdragsgiver Tjøme kommune og holdt kontakt med granskerne. Tenden skulle blant annet føre kontroll med fremdrift, kostnader og kvalitet.

Men fakturaoversikten viser at advokatfirmaet ble brukt til mer enn dette. Ett eksempel er 6. juli. Da står det følgende i fakturaoversikten: «Besvare henvendelser fra NRK og Øyene mv.». Dette kostet kommunen 3.592 kroner.

Her kan du se oversikt over oppgavene, tidsbruken og satsene til Tenden.

Klikk her for å se bilagene fra advokatfirmaet

Klikk her for å se hovedfakturaen fra advokatfirmaet Tenden

– Hvorfor har dere brukt Tenden til ulike henvendelser også fra media?

– Det er en del av avtalen, sier ordfører Bente Bjerke.

Ikke overrasket over beløpet

Bjerke sier at hun ikke ennå har oversikt over de totale kostnadene, men hun er ikke overrasket over fakturaen fra Tenden på 407.488 kroner for juli og august.

– Den er som forventet, vil jeg si, sier Bjerke.

Kommunen har bevilget én million kroner til granskingen. Allerede nå er dette altfor lite til å dekke kostnadene til både granskingen og bistanden fra Tenden.

Brukte 190 flere timer

Selve granskingen vil komme på cirka 850. 687 kroner inkludert moms. Det kommer fram i en mail sendt til kommunen. Totalt har det blitt brukt 492 timer, inkluder 135 timer som har BDOs underleverandør brukt på å granske et utvalg av Tjøme-saker.

BDO forklarer økningen med blant annet at de gjennomførte flere samtaler enn ventet og at antall gjennomgåtte saker har økt fra 70 til 160.

«Det presiseres at granskingen skal være forsvarlig og etterprøvbar, og at granskingsaktiviteter har vært nødvendige.», skriver Thomas Nielsen ved BDO i en mail til Heggøy.

– Vi har sett underveis at det blir behov for etterbevilgning i neste kommunestyremøtet. Administrasjonen har fått vide fullmakter til å sette i gang granskingen. Dette koster det det måtte koste. Vi ville ha en god prosess og rapport, sier Bjerke.