NRK Meny
Normal

Hadde over 100 døde dyr i fryseren

Nå er Vestfold-mannen dømt til fengsel.

Mange døde fugler ved siden av hverandre.

OVER 100 DYR: Dette er blant de sjeldne fuglene mannen oppbevarte uten å registrere dem.

Foto: Politiet

Saken mot mannen gikk i Tønsberg tingrett i starten av desember. Det var ti poster i tiltalen mot ham, og han innrømmet alt i retten.

Nå er mannen dømt til 90 dagers fengsel for blant annet trygdebedrageri, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig innførsel av papegøyer og for ikke å ha registrert vilt, som han skulle stoppe ut, i Miljødirektoratets Fallviltbase.

Les også: Fryseren full av døde rovdyr

Politiet ransaket boligen

Det hele startet i 2012 da politiet ransaket mannens bolig. De fant både levende fugler og dødt vilt – hovedsakelig utstoppede dyr. En ny ransaking ble gjennomført rundt seks måneder senere, i mars 2013.

Det ble da funnet mer enn 100 dyr i mannens tre frysere. Dyrene var ikke registrert. Det ble også funnet to våpen som ikke stod i våpenskap noe de skulle gjort.

Tre frysere.

UREGISTRERTE DYR: Under den andre ransakingen i mannen bolig, ble det funnet over 100 dyr i mannens frysere.

Foto: Politiet

Ulveskinn og moskusskinn

Sommeren 2013 overtok Økokrim etterforskningen av saken.

Nå er mannen altså dømt for blant annet å ha innført flere papegøyer fra Danmark til Norge uten tillatelse, og for å ha oppbevart vilt uten å registrere dem i Fallviltbasen, noe han skulle ha gjort.

Blant annet hadde han flere vandrefalker, en død hønsehauk, en død grønnspett, to døde kattugler samt en død spurvehauk i hjemmet sitt.

Det ble også funnet ulveskinn, moskusskinn og brunbjørnskinn i fryseren hans. I tillegg til forskjellige deler av vilt, blant dette en ulvekranie og en brunbjørnkranie.

Svindlet til seg penger

Domfelte jobbet tidligere med å stoppe ut dyr, men sluttet med dette for en del år tilbake på grunn av en skade. I 2011 fikk han innvilget uføretrygd.

Noen år før dette hadde han begynt å stoppe ut dyr igjen på hobbybasis. I retten forklarte mannen at han i 2012 følte at helsen var bedre og at han da jobbet mer og mer med utstopping av dyr.

Det han ikke gjorde var å opplyse til NAV om at han hadde begynt å tjene penger på dette igjen. Han ble derfor dømt for å ha fått utbetalt uføretrygd på feil grunnlag.

Vestfold-mannen innrømmet også dette i retten.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen tåle inndragning av 22 vilt, samt 46 269 kroner.