Gull er ikke nok for denne arkeologen

LARVIK (NRK): Arkeolog håper å kunne fylle et stort kunnskapshull om vikingtiden i vikingfylket Vestfold.

Manuel Gabler NIKU

ANALYSERER BAKKEN: Manuel Gabler fra NIKU kjører fram og tilbake med en georadar foran på minitraktoren. Han, og arkeologkollega Ragnar Orten Lie fra Vestfold fylkeskommune, håper bakken skjuler mer enn gull og mynter.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

35 gjenstander datert helt fra år 0 til 1500-tallet er funnet på Sandene Vestre i Brunlanes. Fylkesarkeologen håper bakken skjuler mer enn gull og glitter.

I en åker med fin sandjord, som til daglig brukes til å dyrke løk og gulrot, durer en minitraktor sakte frem og tilbake.

Manuel Gabler NIKU

ARKEOLOG: Manuel Gabler fra NIKU kjører fram og tilbake på jordet, og loggfører hver enkelt stripe. Slik sørger han for å dekke hver eneste centimeter.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

I førerhuset sitter arkeolog Manuel Gabler fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, med en hånd på rattet og øynene festet på stripene i åkeren. Foran på minitraktoren er det en rektangulær boks. I denne boksen er det 16 antenner som sender signaler flere meter ned i bakken.

– Georadaren fungerer som et ekkolodd. Treffer signalene strukturer under bakken, reflekteres det og lagres i et datasystem, forklarer Gabler.

Stort kunnskapshull kan fylles

Ragnar Orten Lie

HÅPER PÅ HUS: Ragnar Orten Lie håper den geofysiske undersøkelsen viser at det har vært hus på området.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Arkeolog i Vestfold fylkeskommune, Ragnar Orten Lie, sier det er utypisk at en standard gård som denne gir så mange funn.

– Det er ingen tvil om at det har vært aktivitet her utenfor gårdens grenser. Sør for der veien ligger i dag, har det vært store gravhauger, den største 15 meter i diameter.

Sandene er ikke langt unna Kaupang, og det kan tyde på at stedet har hatt en funksjon i bakkant av et handelssted.

– Hvis noe av materialet vi får inn peker mot at det har vært hus her, er det veldig

Klippet betalingsgull

GULL: En avklippet gullbit er funnet på Sandene Vestre. Den ble trolig brukt som betalingsgull. Denne gjenstanden er funnet av Leif G. Christiansen.

Foto: Leif G. Christiansen / PRIVAT

spennende. All forskning på vikingtiden i Vestfold har et stort kunnskapshull, nemlig at det finnes veldig få hus og bosettingsområder, sier Lie.

Skulle imidlertid den geofysiske undersøkelsen vise spor av bosetting, kan denne forskningsnøtten knekkes.

– Ja, begynner vi å finne vikingtidshus kan det være starten på å knekke denne nøtta.

Gull og glitter

Frankisk mynt fra 800-tallet

GAMMEL: Denne frankiske mynten er fra tidlig 800-tall. Ludvig den fromme (Ludvig 1) var sønn av Karl den store. I 814 etterfulgte han faren som frankisk keiser. Ludvig døde i 840. Mynten er funnet av Lars Høiby Waags.

Foto: PRIVAT

Området NIKU-arkeologen skanner er åkeren rundt Sannisteinen, en over tre meter høy bautastein, som betegnes som et av de mest funnrike stedene i Vestfold.

– Det er funnet blant annet gull, bly, glassperler og forskjellige mynter. Senest i dag fikk vi inn en frankisk denar fra tidlig 800-tallet, forteller Lie

Trolig er det gjort enda flere funn, men Lie forteller at de sliter med at flere ikke leverer inn det de finner.

Svein Sandene

SPENNENDE: Grunneier Svein Sandene er svært interessert i hva som skjuler seg i og under åkeren.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Det finnes personer som tar seg til rette på andres grunn og tar med seg funnene hjem. Det er et problem som vi taper på, sier han.

Grunneier Svein Sandene har imidlertid stort sett alltid blitt spurt og han sier alltid ja.

– Jeg er jo nysgjerrig på hva som finnes her. De har funnet mye rart, sier han.

Åkeren er blitt fredet for en stund. Det betyr at det ikke er lov å leite med metalldetektor her, opplyser Lie.