NRK Meny
Normal

Grisebonden er dømt til ett års fengsel

Tønsberg tingrett mente aktors påstand var for mild, og dømte grisebonden i Stokke til ett års fengsel for grov dyremishandling.

Bonde i Vestfold tiltalt for grov dyremishandling.

Det var en sjåfør som skulle levere fôr på gården, som oppdaget de døde dyrene i fjor. Mannen varslet Mattilsynet som igjen varslet politiet.

Foto: Geir Eriksen/NTB Scanpix

Det var i februar i fjor at mer enn 400 griser ble funnet døde på mannens gård i Stokke. Det ble også funnet 60 levende griser, men disse måtte avlives. Bonden sluttet å gi grisene vann og mat i september 2012.

I juli 2013 ble mannen fratatt retten til dyrehold, og i november ble han tiltalt for grov dyremishandling.

Ba om syv måneders fengsel

Aktor i saken, Jan Helge Palm, la ned påstand om syv måneders ubetinget fengsel da saken mot bonden var oppe for Tønsberg tingrett tidligere denne måneden. Han mente også at mannen skulle fradømmes retten til å holde dyr i 20 år, samt måtte betale saksomkostninger.

Mannens forsvarer, advokat Aase Karin Sigmond, ba om at mannen skulle frifinnes eller anses på mildeste måte.

Tønsberg tingrett mente at aktors påstand ikke var streng nok og dømte mannen til ett års fengsel. Retten var imidlertid enig i at mannen skulle fradømmes retten til dyrehold i 20 år, samt at han skulle betale saksomkostninger og satte beløpet til 8 000 kroner.

– Skal vurdere en anke

Advokat Aase Karin Sigmond sier hun ikke har fått snakket med sin klient om dommen. Hun ønsker derfor ikke si noe om hans reaksjoner på at straffen er strengere enn aktors påstand.

– Vi skal nå gå grundig gjennom dommen for å se om det er grunnlag for en anke, sier Sigmond.

Hun mener det er to aktuelle ankemuligheter.

– De ene er lengden på straffen han fikk, det andre er om han i det hele tatt skal dømmes, sier Sigmond..

Ankefristen er på én måned.

– Forstod hva som skjedde

Bonden erkjente straffskyld da rettssaken mot ham startet.

Han forklarte i retten at han forstod hva som skjedde, men at han ble handlingslammet og ikke klarte å forhindre dyretragedien. Til slutt orket han ikke å gå inn i fjøset i frykt for å se de døde grisene han visste var der.

Bakgrunnen for bondens problemer skal blant annet ha vært sykdom i nær familie og problemer med driften.

Retten mener at mannens personlige problemer ikke har noe å si for straffen i denne saken.

«Det er i utgangspunktet uforståelig for retten at (tiltalte) over tid har vært kjent med dette uten å gjøre noe for å forhindre dyretragedien. (...) Hva angår omfang og lidelse for dyrene, dreier saken seg om en dyretragedie som man heldigvis sjelden ser i Norge. Mange hundre dyr har lidt over tid både som følge av manglende fôr og vann og på grunn av generelt unnlatt skjøtsel», heter det i dommen.

Ifølge dommen har flere reagert på dyreholdet ved gården også før 2013.