Grimstad roser varslere

Venstres Carl-Erik Grimstad mener varslerne på Tjøme er helter. Han er skuffet over at kommunestyret ikke har takket privatpersonene som på egen hånd har gått gjennom mange byggesaker. Granskingen kommunen satte i gang avdekket alvorlige etiske regelbrudd og en rekke saksbehandlingsfeil. Ordfører Bente Bjerke mener det ikke er noen helter i denne saken.