NRK Meny
Normal

Gratis studentbuss

Det kan bli satt opp gratis shuttlebuss mellom Bakkenteigen og Skoppum stasjon. Går alt etter planen, starter et treårig prøveprosjekt til høsten.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Fra studiestart til høsten kan det bli mulig med gratis buss for studentene mellom høgskolen på Bakkenteigen og Skoppum stasjon.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

I et møte som samferdselssjef Siv Tørudbakken i Vestfold fylkeskommune var vert for på fredag, ble konklusjonen at man skal prøve å få på plass et shuttlebuss-tilbud mellom Campus Vestfold/Bakkenteigen og Skoppum stasjon på Vestfoldbanen.

I første omgang skal Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) undersøke hvor mye det koster å innføre et slikt tilbud, sier Tørudbakken.

– Vi ser for oss et tilbud med to avganger om morgenen og to avganger på ettermiddagen, og dette skal være gratis for studentene.

Behov for kortsiktig løsning

Siv Tørudbakken

Det tar tid å innarbeide reisevaner, og derfor ønsker vi et shuttlebuss-tilbud som i første omgang blir et treårig prosjekt, sier samferdselssjef Siv Tørudbakken.

Foto: Frode Meskau

På et tidligere møte ble det bestemt at fylkeskommunen skulle ta initiativ til et møte for å finne en kortsiktig løsning på dagens kollektivtilbud mellom høgskolen og Skoppum stasjon.

Det er forslaget som utelukker en fremtidig jernbanestasjon nær høgskolen som har ført til behovet for å se på kortsiktige og langsiktige transportløsninger mellom Bakkenteigen og Vestfoldbanen.

Politikerne avgjør

– Målet er å komme fram til et forbedret tilbud som er klart til studiestart til høsten. I første omgang ser vi for oss at det skal vare i en treårsperiode slik at det blir noe langsiktighet over tilbudet, sier Tørudbakken.

Etter at VKT har sett på omkostningene, skal saken legges fram for politisk behandling i fylkeskommunen og i Horten kommune. Det hele er tenkt som et spleiselag mellom fylkeskommunen, Horten kommune og høgskolen.