Gransker sykehjemsblemme i Horten

Pasienter var uten mat og stell i åtte timer. Nå varsler fylkesmannen full gjennomgang av saken.

Borre sykehjem.

KRITIKK: På Borre sykehjem passet ingen på pasientene. Kommunen lover å legge all informasjon på bordet.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Lørdag 3. oktober ble åtte sykehjemspasienter ved Borre sykehjem i Horten liggende uten mat, stell og medisiner.

Årsaken var at ansatte hadde misforstått vaktplanen og trodde de skulle på kveldsvakt i stedet for dagvakt.

I et brev til Helse og Velferd i Horten kommune slår fylkesmannen fast at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen ønsker også å få klarhet i flere sider ved saken.

– Kommunen har satt i gang tiltak for å redusere risikoen for at det skjer igjen, men det må vi å kvalitetssikre, sier Henning Mørland, fylkeslege i Vestfold.

Les også: Endrer rutiner etter sykehjemsblemme

– Hardt for de ansatte

Stein Evensen

VELKOMMEN: Helsesjef i Horten, Stein Evensen, ønsker tilsynet velkommen.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Fylkesmannen ønsker nærmere redegjørelse av det som i rapporten fra kommunen beskrives som ukultur på arbeidsplassen.

De ønsker også innblikk i rutiner for vaktskifter og hva som kan ha skjedd den aktuelle morgenen da dagvaktene ikke kom på jobb.

– Dette ønsker vi å belyser for fylkesmannen og samtidige komme videre, sier helsesjef i Horten, Stein Evensen.

Evensen vil ikke si om det dreier seg om svikt i rutiner eller personlig svikt.

– Personalet har det naturligvis tøft. Vi tror det er lurt å gå åpent gjennom saken. Vår hensikt er å lære av dette, sier Evensen.

Fylkeslegen vil heller ikke uttale seg om de ansatte i denne saken, men opplyser at fylkesmannen vil følge opp helsepersonellet ut fra hva som kommer fram i saken.

Godt samarbeid

Fylkesmannen har foreløpig ikke gjort noen vurdering på om det er en risiko for slike hendelser i andre kommuner, men funn i denne saken vil også kunne deles med andre kommuner og sykehjem.

Ifølge Mørland er samarbeidet med kommunen godt.

Det er viktig at vi også involverer andre hvis det er noe andre også kan ha nytte av.

Les også: En revolusjon for sykehjemmet