Gransker sin egen rådmann

Sandefjord kommune gransker sin egen rådmann for brudd på arbeidsmiljøloven. Rådmann tilbakeviser påstandene.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann Halden kommune

Saken er så krevende at forarbeidene har kostet kommunen 84.000 kroner. På bildet: Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Dette er vanskelige saker, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Det var formannskapet som vedtok at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker skulle granskes etter at kommuneledelsen mottok en varsling med påstander om blant annet brudd på arbeidsmiljøloven.

Gleditsch forteller at dette er et helt nytt område for han, og at han tok kontakt med både lederen i kontrollutvalget og fylkesmannen.

– Det var for å få råd om hvordan man går frem i en slik sak, sier han.

Lite informasjon

Bjørn Ole Gleditsch.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ønsker å komme til bunns i saken, og tok kontakt med leder i kontrollutvalget og fylkesmannen.

Foto: Lina Gaganis / NRK

De dokumentene og opplysningene NRK har fått, gir lite informasjon om hva varslingen dreier seg om, bortsett fra et mulig brudd på arbeidsmiljøloven og et spørsmål om gjengjeldelse.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at det er sendt inn et varsel på noe vedkommende mener er kritikkverdig, sier Gleditsch.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker står fortsatt i jobb som normalt. Hun vil ikke selv kommentere saken, men viser til sin advokat Einar Engh i advokatfirmaet Hjort, som sier at hun tar saken alvorlig.

– I alle varslingssaker så er det en kjempebelastning for alle involverte, både varsler, den som blir varslet på og for resten av arbeidsmiljøet, sier Engh.

Krevende prosess

Han forteller at slike prosesser ofte er krevende.

– Og når man i tillegg skal jobbe sammen med tre nysammenslåtte kommuner i en krevende stilling, så er det åpenbart hemmende for det daglige arbeidet, legger han til.

Har hun brutt arbeidsmiljøloven eller noe av det andre som kommer frem?

– Jeg vil ikke gå inn på det fordi advokatfirmaet skal undersøke saken i fred og ro, og da å kjøre en parallell prosess i media er ikke egnet til å løse saken, sier Engh.

– Men hun bestrider påstandene?

– Ja, det gjør hun.

Advokatfirmaet Tenden har fått oppdraget med å granske saken. Bare forarbeidene med saken var så krevende at kommunen har fått en regning på 84.000 kroner for 29.5 timers arbeid.

Advokat Anders Hauger jobber med saken, og sier at de tar saken alvorlig og at de har allerede har gjennomført intervjuer med noen av de involverte partene.