Godkjente kjeller på en dag

– Saken skulle nok ha blitt behandlet av oss, sier Fred-Ivar Syrstad hos Fylkesmannen i Vestfold.

Nautnesveien

Tillatelsen til å bygge kjeller på denne hytta ble gitt umiddelbart.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Godkjennelsen til hytta på Nautnesveien 129 var i orden da de startet byggingen. Hytta var tegnet av arkitektfirmaet Breili og Partner med en totalgrunnflate på 194,2 kvadratmeter. Både fylkesmannen og kommunen hadde godkjent planene, siden dette var nøyaktig den samme grunnflaten som bygningene som lå der fra før hadde.

Rune Breili

BYGDE KJELLER: Faglig leder i Breili & Partner, Rune Breili, sier mye løsmasser gjorde det mulig å bygge en kjeller.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Underveis oppstod det en mulighet for å bygge på en kjeller på 77 m². Grunnen var at det under hytta var mye løsmasser, ifølge faglig leder Rune Breili i Breili & Partner. Han fikk svar umiddelbart.

Fikk ja dagen etter

Søknaden om endring av gitt tillatelse ble sendt den 19. september 2016 fra Breili & Partner. Den er undertegnet en mann som jobbet som byggesaksleder i Tjøme før han gikk av med pensjon i juni i fjor. Mottager av brevet var den nå suspenderte byggesakslederen i Tjøme kommune. Han er også oppført som saksbehandler for hele sakskomplekset.

Dagen etter er det journalført et brev fra en annen saksbehandler. Der står det at det er greit å bygge kjelleren, og at avgjørelsen er tatt på det man kaller delegasjon. Det vil si at administrasjonen mener det er unødvendig å løfte den opp politisk, eller legge den fram for andre myndigheter.

– Kjellere i strandsonen krever dispensasjon

Den suspenderte byggesakslederen mener at det var greit å behandle søknaden på denne måten fordi det ikke lenger er noe forbud mot kjellere i fritidsboliger på Tjøme. Plansjef Fred-Ivar Syrstad hos Fylkesmannen i Vestfold sier derimot at alle tiltak i strandsonen er søknadspliktige.

– Hva er reglene for bygging av kjellere i strandsonen?

– Alle tiltak i byggeforbudssonen langs sjøen krever dispensasjon. Da må man søke om det. Alle slike saker må kommunen sende til Fylkesmannen til uttalelse. Det fremgår direkte av plan- og bygningsloven.

– Har man hatt en riktig saksbehandling når det gjelder kjelleren på Nautnesveien 129?

– Vi kan ikke se å ha fått denne til fylkesmannen, og jeg kan ikke uttale meg om det.

– Er dette noe dere kommer til å gjøre noe med?

– Hvis det er gjort et vedtak uten dispensasjonsbehandling så er det et ugyldig vedtak. Alle ugyldige vedtak er det kommunens ansvar å få inn i korrekte og gyldige former. Så dersom dette vedtaket er ugyldig, er det kommunen selv som må ta tak i dette.

Kommunalsjef Gunnar Rougnø i Tjøme kommune sier han skal sette seg inn i saken på mandag og svare på hva kommunen gjør med dette da.