NRK Meny
Normal

– Noen i Kystverket har en egen agenda

Tidligere Frp-topp Per Ove Width mener Kystverket gambler med sikkerheten i Oslofjorden ved å flytte losbordingsfeltet lenger inn i Oslofjorden fra Hvasser.

Kystverket gambler med sikkerheten

KRITISK: Per Ove Width, tidligere stortingsrepresentant for Frp og medlem i forsvarskomiteen på Stortinget, forstår ikke hvorfor losbordingsfeltet i Oslofjorden skal flyttes.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Dette er helt uforståelig. Det fungerer veldig bra i dag. Ikke sparer Kystverket penger på flyttingen og sikkerheten svekkes. Noen må ha en agenda, men hva den er det fatter jeg ikke, sier Width.

Sjøsikkerhetsdirektør, Arve Dimmen, avfeier kritikken.

– Dette gjør vi etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, jeg forstår ikke logikken i påstanden, svarer Dimmen.

Vil ha bordingsfelt inn til Bolærne

Det er ikke første gang at problemstillingen om å flytte losbordingsfeltet lenger inn i Oslofjorden kommer opp. I 20 år har Kystverket truet med å legge ned losstasjonen på Hvasser i Tjøme kommune.

Hver gang forslaget har kommet opp til vurdering i Stortinget har lokale politikere kjempet hardt for å beholde ordningen slik den fungerer i dag.

foreslår Kystverket på nytt at losbordingsfeltet flyttes lenger inn i fjorden, og at losstasjonen på Hvasser legges ned.

– Sende et skip gjennom hele nasjonalparken i ytre Oslofjord uten los? Det er etter min mening rent hasardspill, da betyr ikke penger noe.

Per Ove Width

Losene tør ikke å uttale seg

NRK har vært i kontakt med flere loser om saken. Vi har også forsøkt å få tillitsvalgte i tale. Ingen tør å uttale seg om saken, noen av losene sier at de frykter for jobbene sine dersom de stiller opp til intervju.

Kystverket sendte sin rapport og anbefaling til Samferdselsdepartementet den 25, mars i år. NRK har fått tilgang til tilleggsutredningen som losene selv kom med til denne rapporten. I den kommer det klart frem at losene er på kollisjonskurs med ledelsen i Kystverket.

Dokumenter Los

Noen av rapportene NRK har fått tilgang til

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Har ikke gjort god nok sikkerhetsanalyse

I sine kommentarer til rapporten reagerer losene på at Kystverket ikke har gjort en god nok sikkerhetsanalyse.

Når det gjelder fare for grunnstøtinger og kollisjoner har en ikke vurdert effekten av å ha los om bord i seilingsleden i forhold til ikke å ha los om bord. Det til tross for at Det Norske Veritas (DNV) i tidligere rapporter viser til at å få los tidlig om bord er det viktigste sikkerhetstiltaket.

Losene skriver at sikkerheten svekkes betraktelig når et skip kan seile helt inn til Ringshaugbukta før det får los om bord.

«Rapporten fra Kystverket er mangelfull og bærer preg av at det har vært tatt en avgjørelse først, og så laget en rapport for å underbygge beslutningen. Det motsatte burde absolutt vært fremgangsmåten.»

Dette skriver losene i sine kommentarer til rapporten som Kystverket sendt til departementet.

– Vi gjør lostjenestene billigere

Sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen, tilbakeviser påstandene om at sikkerheten blir for dårlig.

Sjøsikkerhetsdirektør, Arve Dimmen

– Sikkerheten opprettholdes, mener sjøsikkerhetsdirektør, Arve Dimmen

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Han sier at Kystverket med forslaget til nytt losbordingsfelt sparer rederne for penger, samtidig som sikkerheten opprettholdes.

– Det er viktig å senke kostnadene for å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig og få mer transport fra vei over til sjø, sier Dimmen.

Han mener sikkerheten blir like god som i dag, blant annet fordi en får bedre separasjon av trafikken inn og ut Oslofjorden. Videre skal det bedre oppmerking på plass og i tillegg overvåkes hele området av Kystverkets trafikkstasjon i Horten.

Nytt loskart Oslofjorden

Losbordingsfeltet foreslås flyttet inn til områdene mellom Bolærne og Vallø. (kartverk Veritas)

Foto: kartverk / Veritas

Talltriksing og hasardspill, mener Width

I konklusjonen som legges frem mener Kystverket at rederiene, altså brukerne av lostjenestene, kan spare fem millioner kroner i losavgifter når losbordingsfeltet flyttes lenger inn i Oslofjorden.

Dette er tall som Per Ove Width mener er svært usikre.

– Slik jeg er kjent med saken fra tidligere er det ikke sikkert at en sparer halvparten av dette en gang, sier Width og fortsetter.

– Og hva er vel det, hvis en setter den summen opp mot sikkerheten i hele Oslofjorden? Sende et skip gjennom hele nasjonalparken i ytre Oslofjord uten los, det er etter min mening rent hasardspill da betyr ikke penger noe, tordner den tidligere Frp-toppen.

–Dette er bare tøv, å endre på noe som har fungert godt i alle år

Per Ove Width

Losforeningen mener regnestykket er feil. De påpeker at Kystverket taper inntekter tilsvarende 5 millioner kroner, og at innsparingene ved å flytte losbordingsfeltet kun er på mellom 3 og 4 millioner kroner.

Dermed frykter de at det blir en avgiftsøkning på andre deler av norskekysten. I regnestykket som legges frem fra Kystverket er ikke kostnadene med bygging av ny losstasjon på Vallø tatt med.

Veritas økonomi

Her har Veritas regnet ut den årlige besparelsen. Kostnader med å bygge ny losstasjon på Vallø er ikke tatt med.

Foto: grafikk / Vertitas

Brukerne sparer

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, sier at lostjenestene er 100 prosent avgiftsfinanisert. Han mener at losene misforstår når de frykter at Kystverket kommer til tape inntekter som de må hente inn på andre losstrekninger.

– Netto vil innsparingene være på 3,7 millioner kroner, det er hva vi forholder oss til, sier Dimmen.

Los fikk munnkurv

Per Ove Width mener en del av ledelsen i Kystverket ikke hører på de faglige rådene fra losene.

– Slik jeg ser det er det et meget betent forhold mellom en del av losene og ledelsen i Kystverket.

Width viser til en episode i 2014. Da skulle han ha et møte med statssekretæren om losbordingsfeltet. I møtet skulle han også ha med en los som fagperson.

Samme dag som møtet fant sted fikk Width en e-post der losen skrev at han hadde fått instruks fra ledelsen i Kystverket om at han ikke fikk love til å delta i møtet.

Munnkurv

Denne e-posten fikk Width fra en los som skulle vært med på et møte med statssekretær Reynir Jóhannesson om losbordingsfeltet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

–Slik jeg ser det er det et meget betent forhold mellom en del av losene og ledelsen i Kystverket

Per Ove Width

– Ukjent for oss

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, svarer at denne episoden er ukjent for Kystverket. Han ønsker ikke å kommentere hva som kan ha vært årsaken til at en los ble nektet å delta i et møte med statssekretæren.

Hva tenker du om at losene ikke tør uttale seg om saken og at de frykter for jobbene sine dersom de uttaler seg?

–Vi har hatt god dialog med både med lostjenesten, med fagorganisasjoner og ulike brukergrupper. Så jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Samtidig er det jo slik at om en har faglige diskusjoner så er det ikke slik at alle kan være enige i alle beslutninger og anbefalinger. At en har uenighet er bare et sunnhetstegn, sier Dimmen.

– Hvordan kommenterer du påstandene fra Per Ove Width om at noen i ledelsen i Kystverket har sin egen agenda som går på bekostning av sikkerheten?

– Dette arbeidet gjør vi på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og det er en direkte oppfølging fra losutvalget i 2013. På denne bakgrunnen er det svært vanskelig å forstå logikken i en slik påstand, avslutter Dimmen.

Langt frem til beslutning

28, juli besøkte statssekretær i Samferdselsdepartementet, Reynir Jóhannesson (Frp) Kystverkets avdeling i Horten.

Statssekretær Reynir Jóhannesson

Statssekretær, Reynir Jóhannesson (Frp) garanterer at sikkerhetsnivået skal opprettholdes.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

På spørsmål fra NRK garanterte han at sikkerheten i Oslofjorden ikke skulle svekkes. Han var kjent med planene om å flytte losbordingsfeltet lenger inn i fjorden, men kunne ikke uttale seg noe om hva slags beslutning departementet vil lande på.

Han kunne heller ikke si noe konkret om når det fattes en beslutning, annet enn at arbeidet kommer til å ta lang tid.

– Vi vil ikke senke nivået på sikkerheten, det vil alltid bli godt ivaretatt. Det kan jeg garantere, sa Jóhannesson den gangen.