Galskap å felle eiker

Dette er fullstendig galskap at seks verneverdige eiketrær er hogd ned i Lystlunden i Horten, sier skogbiolog Trude Myhre fra WWF Norge. Trærne er fjernet for å gi plass til ny idrettshall. Myhre viser til at Fylkesmannen i Vestfold mener at det å felle eiketrær i Lystlunden strider mot naturmangfoldsloven. Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ga klarsignal til å felle de seks hule eikene.