Ga gutter sommerjobb og utsatte dem for overgrep

En 62 år gammel mann skal ha brukt arbeidsgiverrollen sin til å begå seksuelle overgrep mot to gutter.

En 62 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for seksuelle overgrep mot to yngre gutter.

En sommer spurte domfelte en 13 år gammel gutt om han ville ha sommerjobb med å klippe gresset på samme eiendom som han var vaktmester på.

Eiendommen hadde også et badebasseng der gutten fikk tilbud om å bade.

Overgrep i bassenget

Etter at 13-åringen var ferdig med å klippe gresset, skal 62-åringen, som den gang var i midten av 50-årene, spurt om de skulle bade i bassenget.

I bassenget skal han ved minst tre anledninger har utsatt gutten for overgrep.

Året før skjedde det samme med en 14 år gammel gutt. Han hadde også fått jobb av domfelte.

Mannen hadde tilbudt seg å låne bort en trangere badebukse for å minske motstanden i vannet slik at 14-åringen kunne svømme fortere.

Fast mønster

Retten stoler ikke på domfeltes forklaring om at tanken på seksuell omgang med guttene først oppsto da han så dem i bassenget.

Retten mener det var et fast mønster å tilby gutter jobb, for så å tilby dem å bade i bassenget og begå overgrep mot guttene

Retten ser det som skjerpende at overgrepene fremstår som klart planlagt. I tillegg ser de det som skjerpende at 62-åringen skal ha brukt arbeidsgiverrollen sin til dette formålet.

62-åringen ble i tillegg til fengsel dømt i Tønsberg tingrett til å betale erstatning til guttene på til sammen 110.000 kroner.