Fysioterapeut analyserte blod

En fysioterapeut skal ha gitt pasienter alternativ behandling og kostholdsråd. Statens helsetilsyn vurderer reaksjon.

Blodprøve

ALTERNATIVT: En fysioterapeut skal blant annet ha analysert blodprøver med lys som alternativ behandling. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Rainer Prang / NRK

I januar i år sendte Sykehuset i Vestfold inn en bekymringsmelding til Fylkesmannen fordi en fysioterapeut brukte alternativ behandling på pasienter.

Fysioterapeuten har en kommunal avtale og mottar driftstilskudd for behandling, men det gjelder kun for vanlig fysioterapi – ikke for alternativ behandling. Fylkesmannen har derfor opprettet tilsynssak.

«Kan forstås som at han lurer pasientene»

Fysioterapeuten skal blant annet ha analysert blodprøver med lys, gitt leverdiagnoser, brukt magneter og øreakupunktur, og anbefalt pasientene å kjøpe mineraler.

Sakkyndige som har vurdert virksomheten, skriver i tilsynsrapporten at «det kan forstås som at han lurer pasientene».

Tilsynssaken er nå sendt videre til Statens helsetilsyn vurderer en eventuell reaksjon.

Uakseptabelt

– Dette liker jeg ikke å høre, sier Fred Hatlebrekke som er forbundsleder for Norsk fysioterapiforbund, når han får høre om behandlingsmetodene Vestfold-fysioterapeuten skal ha brukt.

Fred Hatlebrekke, leder i Norsk fysioterapeutforbund

ILLE: Fred Hatlebrekke som er forbundsleder for Norsk fysioterapiforbund mener alternativ behandling ikke hører innunder faget fysioterapi.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Jeg kjenner ikke til saken, men jeg kan si så mye som at dette ikke er innenfor faget fysioterapi, sier Hatlebrekke. Han viser til at fysioterapeuter skal forholde seg til helsepersonellovens krav til forsvarlighet.

– Jeg skjønner godt at Helsetilsynet vil se på dette, men vi som fagorganisasjon har ingen sanksjonsmuligheter, sier Hatlebrekke.

Norsk fysioterapeutforbund kan ekskludere medlemmer hvis forbundets vedtekter er brutt.

Kommunen bekymret

Kommunen som fysioterapeuten er tilknyttet, sendte også en henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold i juli i år. Der ba den fylkeslegen se på om fysioterapeutens praksis var faglig forsvarlig og innenfor fagområder som var forenelig med driftstilskudd fra kommunen.

Den sakkyndige hos Fylkesmannen skriver i sin uttalelse «at det synes uklart hvor NN mener grensen går mellom fysioterapi og alternativ behandling».

Vestfold-kommunen har derfor valgt å si opp avtalen med fysioterapeuten med virkning fra 1. desember i år.

– Vi mener det foreligger brudd på de sentrale rammeavtalene med kommunen, sier avdelingslederen i kommunen fysioterapeuten har en driftsavtale med.

Fysioterapeuten har klagerett før oppsigelsen av avtalen trer i kraft.

Krever tilbake refusjon

I tilsynssaken som Fylkesmannen i Vestfold har sendt til Helsetilsynet, framgår det også at Helfo, som er en etat under Helsedirektoratet, har gjennomført en etterkontroll av refusjonskrav fra fysioterapeuten. De fant ut at journalføringen til fysioterapeuten var kortfattet og mangelfull, og at han hadde brukt feil takster da han sendte inn refusjonskrav til Helfo.

Helfo har derfor vedtatt at fysioterapeuten må tilbakebetale refusjon.

Ikke enig

NRK har vært i kontakt med fysioterapeuten, og han er ikke enig i hvordan dette er blitt framstilt.

– Det har kommet en del påstander som jeg mener ikke medfører riktighet, sier fysioterapeuten som mener tilsynssaken er tuftet på feil grunnlag.

– Jeg kan imøtegå alle deres påstander med dokumentasjon, sier fysioterapeuten og legger til at dette kan få rettslige etterspill.