– Alvorlig at skolen har brutt opplæringsloven

Fylkesmannen i Vestfold konkluderer med lovbrudd ved en skole i Sandefjord kommune.

Barneskole

SKOLEMILJØ: Ifølge en foreløpig tilsynsrapport, er ikke elvenes rettigheter til godt skolemiljø ved den aktuelle skolen oppfylt. (illustrasjonsbilde)

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Fylkesmannen i Vestfold hadde tilsyn med kommunen og en bestemt skole i september i fjor etter at en lærer ble dømt for å ha forgrepet seg på stedatteren og andre jenter, også i skoletida.

Det var en foreldregruppe ved skolen som meldte inn saken. Fylkesmannen understreker at formålet med tilsynet var å vurdere kommunenes og skolens kunnskap om opplæringsloven kapittel 9a.

– Skolen er pliktig til å følge opplæringsloven, men det er brudd på flere av paragrafene, sier Helena Glede, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

– Gruet seg til å gå på skolen

Ifølge den foreløpige tilsynsrapporten har den konkrete barneskolen i Sandefjord kommune brutt punktene i opplæringsloven som handler om skolemiljø, helse, miljø og trygghet for elevene.

– Det betyr at elevenes rettigheter til et godt skolemiljø ikke er oppfylt, og at det ikke er fattet vedtak med tiltak for å oppfylle den retten. Det er også brudd vedrørende skolens plikt til å jobbe med det systematiske skolemiljøarbeidet, sier Glede.

Tidligere har en av foreldrene fortalt at flere elever har vegret seg for å gå på skolen i frykt for læreren, og mente at det ikke var blitt fulgt godt nok opp.

Glede ønsker imidlertid ikke å kommentere de konkrete funnene som har vist at elevenes skolemiljø ikke har oppfylt kravene.

– Det er snakk om forskjellige grader på lovbruddene, men det at det er brudd på reglene for skolemiljøet, er alvorlig i seg selv.

Snakket ikke med elevene

Ifølge rapporten har det vært en vanskelig sak på mange måter. Glede sier at det har vært mange hensyn å ta, og at det har vært mange følelser involvert.

Som hovedregel skal Fylkesmannen høre barna i sin saksbehandling, men under dette tilsynet valgte de å ikke snakke med de berørte elevene.

– Det er ikke nødvendigvis vi som skal høre barna. Poenget er at barna har blitt hørt, og det har vi dokumentasjon på. De har fått sagt sin mening om saken, påpeker Glede.

I tillegg til dokumentasjonen, deriblant en bekymringsmelding fra lærer, notater fra telefonsamtaler med enkelte foresatte og elevundersøkelsen høsten 2016, har Fylkesmannen også snakket med flere ansatte ved skolen.

Enig i vurderingen

Selv om skoleledelsen har ansvar for at opplæringsloven følges i den daglige driften av skolen, er det kommunen som har det overordnede ansvaret.

Seksjonsleder for skole i Sandefjord, Solveig Helgesen Wegger, sier at kommunen er enig i Fylkesmannens konklusjon.

– Vi har ikke sendt noen innsigelser på vurderingene eller konklusjonen i den foreløpige rapporten. Vi avventer endelig rapport, og jeg ønsker ikke å kommentere ytterligere før den er på plass, sier hun.

Den endelige rapporten skal være klar innen kort tid.

– Dersom skolen og kommunen ikke følger opp, kan vi vedta pålegg om retting, så får vi i neste omgang se hva som skjer etter det. Men vi har ingen erfaring med at kommunene i Vestfold ikke følger opp. Vårt inntrykk er at alle partene i denne saken ønsker at elevene skal ha det bra på skolen, avslutter Glede.