NRK Meny
Normal

Ber om hjelp til å finne fremmede arter

Fylkesmannen i Vestfold ønsker at flere melder inn artsobservasjoner i fylket. Alle som vil kan være med.

Stillehavsøsters

I VESTFOLD: Stillehavsøsters er et eksempel på en art Fylkesmannen ønsker mer informasjon om.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Vinteren er en fin sesong for å registrere misteltein i fylket vårt, sier rådgiver Sigurd Anders Svalestad hos Fylkesmannen i Vestfold.

– Det er en enkel art å starte med da den henger grønn og fin i klaser, og er lett synlig i de bare løvtrærne. Vi ser at den er i ferd med å bre seg rundt sitt kjerneområde i Horten, men vi skulle gjerne hatt mer informasjon om nye lokaliteter, fortsetter han.

Men det er ikke bare misteltein Fylkesmannen ønsker mer informasjon om. ​

– God kartlegging er mangelvare

– Vestfold er et artsrikt fylke, og det er veldig viktig å ha kunnskap om de artene som finnes. God kartlegging er mangelvare flere steder, og vi ønsker at flest mulig rapporterer inn arter slik at vi har et godt grunnlag når vi skal fatte beslutninger, sier Arne Christian Geving til NRK. Han er fagsjef for naturforvaltning hos Fylkesmannen i Vestfold.

Alle som vil kan delta i den såkalte kunnskapsdugnaden. Artene du finner, kan du registrere med et bilde og lokalitet på nettsiden artsobservasjoner.no. Det kommer inn rundt 5 000 slike registreringer på landsbasis hver dag.

– I Vestfold er det mange som bidrar med fugleobservasjoner, men vi mangler litt engasjement rundt andre truede, sårede arter, sier Geving.

Fremmede arter

Særlig ønsker Fylkesmannen flere registreringer av fremmede arter.

– De er en trussel for de stedegne artene, og vi vil gjerne ha en god kunnskap om hvordan forekomsten er.

– Vi har arter som ikke naturlig hører hjemme i landet eller i Vestfold, men som er spredd hit med menneskelig hjelp. De trives godt, sprer seg raskt og utkonkurrer naturlige arter. En art mange kjenner til er for eksempel stillehavsøsters. Mange i Vestfold har stiftet bekjentskap med den allerede, legger Geving til.

Registreringene som meldes inn, blir kvalitetssikret og går eventuelt videre inn i artskartet i artsdatabasen, som brukes av både privatpersoner, forskere og forvaltere.