Funn av norovirus i østers

Norwegian Shores trekker tilbake et parti stillehavsøsters høstet fra Tjøme-området etter mistanke om norovirus. Muslingene blir trukket tilbake på grunn av mistanke om at de inneholder mageviruset etter at flere restauranter har fått melding om sykdom med symptomer som kan stamme fra dette noroviruset. Partiet er på totalt 5.894 muslinger.