NRK Meny
Normal

Krangler om rekekvoter

– Kvotesettinga er feilslått, den burde vært større. Får vi ikke en større økning fra 2015 til 2016 så vil det være katastrofalt for oss, mener fisker Ivar Kanten fra Hvasser.

Ferske reker fra Hvaler

EVENTYRLIG FISKE: Fisker Ivar Kanten fra Hvasser mener årets rekefiske er eventyrlig og vil at derfor at kvotene er skal økes.

Foto: Espen Evensen / NRK

Det er et meget godt rekefiske i år. Ivar Kanten på Hvasser har fisket reker siden 1997, og kaller årets fiske «eventyrlig».

Derfor fortviler han over at kvotene er satt så lavt at han trolig må ligge på land i tre måneder i 2015 for å ikke fiske for mye.

Uenighet om bærekraft

Både Kanten, Havforskningsinstituttet og WWF-Norge er enige i at det er større rekebestand nå enn på lenge.

Ivar Kanten

FOR LAVE KVOTER: Fisker Ivar Kanten fortviler over de lave rekekvotene.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Neste år blir det en enda større rekemengde å fiske på, forteller Kanten.

Likevel er det sterk uenighet om rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen er bærekraftig eller ikke.

I forrige uke publiserte WWF-Norge artikkelen «Fortsatt ikke bærekraftig forvaltning av rekefisket», før Havforskningsinstituttet kom med sin Havrapport på torsdag.

Instituttet slo fast at rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna er i akseptabel god forfatning, og høstes bærekraftig.

«Et ressursran»

WWF-Norge er bekymret for at rekefiskere ikke har sorteringsrist for fisk, og for at de dumper småreker. Han viser blant annet til at Kystvakta tidligere skal ha anmeldt flere tilfeller der reker både under og rett over minstemålet på seks centimeter er kastet tilbake i sjøen.

Fredrik Myhre

ANBEFALER IKKE REKER: Fredrik Myhre i WWF kaller rekefisket for et ressursran. Foto: WWF

– Vi er ikke uenige i at rekebestanden er god og at alt ligger til rette for et godt fiske, sier rådgiver for fiskeri og havmiljø, Fredrik Myhre.

Likevel kaller han det som foregår et ressursran i form av ulovlig dumping og mener det er et påtrykk fra rekefiske på andre fiskearter som kysttorsk og pigghå.

– Inntil forvaltningstiltakene er på plass så kan vi dessverre ikke anbefale reker fra de områdene, fortsetter Myhre.

Havforskningsinstituttet uenig

Havforskningsinstituttets Sølvi Guldborg sier det ikke finnes tall på dumping av småreker i Norge.

Guldborg

UENIG MED WWF: Sølvi Guldborg hos Havforskningsinstituttet mener rekefisket er bærekraftig forvaltet.

– Ja, det ser ut til at det foregår en del utkasting av småreker, men vi har ingen gode data på det.

– WWF-Norge hevder at rekefiske ikke er bærekraftig forvaltet, det er du ikke enig i?

– Nei, det er jeg ikke enig i, svarer Guldborg.

Rekefisker Kanten er oppgitt over diskusjonen og WWF-Norge.

Det er ingen som er mer interessert i bærekraftig ressursforvaltning enn de som høster av den, sier Kanten.

Fisker Ivar Kanten

Her er Ivar Kanten ute på rekefiske.