NRK Meny
Normal

Bondelagsleder: – Det er grunn til bekymring

TØNSBERG/RE (NRK): Bønder frykter ulykker når våronna begynner. Nå kommer de med en oppfordring til flere tusen bilister som daglig bruker E18-omkjøringsveiene i Vestfold.

En traktor med flere biler bak seg på Bispeveien.

LANDBRUKSTRAFIKK: Bispeveien går gjennom områder hvor det er mye næringstrafikk med landbruksmaskiner. Det er spesielt her bondelaget frykter ulykker.

Foto: Espen Oset / NRK

Om lag 10 000 kjøretøyer i døgnet. Det var trafikkbildet på E18 Skjeggestadbrua før kollapsen 2. februar.

Nå må disse førerne kjøre på mindre omkjøringsveier – veier med mye landbrukstrafikk. Bøndene har allerede meldt om flere nestenulykker, og er svært bekymret for hva som vil skje når våronna begynner om kort tid.

– Det er grunn til å være bekymret, sier leder for Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, til NRK.

Skjeggestadbrua

VIL TA I BRUK BRUA: Bondelaget ønsker at E18 åpnes for trafikk i det nordgående løpet av Skjeggestadbrua i Holmestrand så fort som mulig. (bildet ble tatt før det sørgående løpet av Skjeggestad bru ble sprengt den 21. februar)

Foto: Stener Kalberg

– Kompenserer med råkjøring

Bondelaget har nå sendt et brev til Statens vegvesen, Vestfold politidistrikt og berørte kommuner hvor de uttrykker bekymring for trafikksikkerheten denne våren.

– Vi vil være føre var for en situasjon vi vet kommer til å oppstå, sier Torp.

Mange bønder har meldt om økt trafikk på omkjøringsveiene.

– Det er 6 000 ekstra biler på Bispeveien, og 3 500 ekstra på omkjøringsveiene i Holmestrand. Landbruksmaskiner går sakte, de er brede og det er midt i det mest aktive jordbruksområdet vi har, sier bondelagslederen.

Hans Edvard Torp i svart t-skjorte med skriften: Bonde.

ØNSKER ET SAMARBEID: Hans Edvard Torp håper at bondelaget i samarbeid med politiet, kommunene og Statens vegvesen kan møte utfordringene på veiene. (arkivbilde)

Foto: Linn Løkken / NRK

Han tror omkjøringsveiene er til irritasjon for mange.

– Det tar lengre tid, og da virker det som om folk kompenserer med høyere fart og mer råkjøring, dessverre, sier Torp.

Mister tålmodigheten bak traktorer

– Erfaring viser at folk ikke ligger veldig lenge bak en traktor før de mister tålmodigheten og kanskje tar litt unødige forbikjøringer. Vi oppfordrer selvfølgelig bønder til å kjøre til siden av og til, der det er mulig, men de er avhengige av å kjøre fremover også, ikke bare stå på busslommer.

Lørdag 21. februar ble det sørgående løpet av Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand sprengt. Statens vegvesen opplyste etter det at brua i det nordgående løpet så ut til å være i god stand, og at alt tydet på at brua åpner for trafikk igjen i løpet av noen måneder. Hans Edvard Torp håper det kan skje så fort som mulig.

Til den tid ønsker han å gjøre folk oppmerksomme på at landbrukstrafikken vil være på omkjøringsveiene i den hektiske tiden bøndene har foran seg nå.

Våronna nærmer seg, og dermed må en forvente at enda flere landbruksmaskiner vil ferdes langs veiene, heter det i brevet fra bondelaget.