Frykter ulykker mens de venter

Foreldre ved Volden skole raser mot Statens Vegvesen. De har ventet i over tre år for å få svar på et brev. To personer er det Statens Vegvesen i Vestfold har satt til å behandle om lag 200 innkommende saker.

Nestleder i Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, ved Volden skole, Øyvind Trygstad, mener det er håreisende at de har måttet vente i tre år på å få svar.

Han mener Statens Vegvesen ikke prioriterer traffikksikkerhet høyt nok.

 Tre år for svar

16.juni 2003 :FAU ved Volden Skole og Stangsåsen velforening skriver et felles brev til Statens Vegvesen. Her kommer de med et sterkt ønske om å iverksette en rekke trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 311 i Tønsberg kommune.

De er redde for barna sine som hver dag bruker veien til og fra skolen. Først 14.juli 2006, over tre år senere, får de svar. Det er negativt .

Frykter ulykker

- Det er hårreisende offentlig saksbehandling. Det sier kanskje noe om presset på vegvesenet, men trafikksituasjonen blir jo ikke noe bedre på den tida vi venter. Ventetida er frustrerende, sier nestleder i FAU ved Volden skole, Øyvind Trygstad.

Han er frustret og forbanna, . Han opplever å ikke bli tatt på alvor og mener Statens Vegvesen ikke prioriterer trafikksikkerhet.

- Nei. dette forteller at vegvesenet ikke prioriterer trafikksikkerhet, når de ikke setter på nok folk til å få slike saker unna. Det handler om små barn, og de skal vi ta vare på, sier Trygstad.

Må kjøre barna

Trygstad er helt uenig i vegvesenets tolkning i at veien er trygg nok. For han er veien et dødshinder for små barn. Om en uke starter barnet hans i første klasse ved Volden skole. Da må Trygstad kjøre barnet til skolen.

- Nei, det helt uaktuelt for meg.Det betyr at vi må kjøre ungene til og fra skolen.

Per Arne Nilsen i Statens Vegvesen bekrefter at de ikke klarer å holde unna sakene i det tempoet de skulle ønske. To saksbehandlere skal gå igjennom rundt 200 saker.