Frykter trafikkvekst

Innbyggerne på Vear, Hogsnes og Rakkevik er bekymret for trafikksituasjonen dersom det blir en bruforbindelse mellom Ramberg og Smørberg. Dette er et av to alternativer til ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. Steinar Aspen er prosjektleder for fastlandsforbindelsen, og han sier de tar med seg alle innspill fra gårsdagens møte med innbyggerne.