NRK Meny
Normal

Frykter medisinmangel

Fylkesmannen har analysert mer enn 30 alvorlige hendelser som kan ramme Vestfold.

Medisiner

KAN BLI RAMMET: Leveringssvikt av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell er en av mer enn 30 mulige hendelser som er analysert.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette kan forberede oss på å håndtere hendelser som oppstår.

Seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Vestfold, John Sverre Dahl, har vært sentral i arbeidet med en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for hele fylket.

Til sammen er 32 hendelser, som alle vil være dramatiske for vestfoldsamfunnet, analysert.

Og selv om det allerede i rapportens forord kommer frem at den neste store hendelsen som rammer, sannsynligvis vil komme som en overraskelse, mener Dahl at rapporten er et viktig verktøy.

– Hvis man har en god grunnberedskap, og har jobbet med ting man vet kan skje, vil vi trolig også løse en ukjent hendelse.

Jon Sverre Dahl

GODT FORBEREDT: Seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Vestfold, John Sverre Dahl, sier aktørene som jobber med beredskap i Vestfold er godt forberedt, men at alle bør tenke på hvilke situasjoner som kan oppstå.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Høy sannsynlighet for medisinmangel

– Analysen er et innspill til kommuner og andre aktører i fylket. De kan se hvor sårbare de er, og hva de kan gjøre for å redusere sårbarheten, forteller Dahl.

Hendelsene er rangert ut fra alvorlighet og sannsynlighet. Ifølge rapporten vil leveringssvikt av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell få svært alvorlige konsekvenser.

– Dette skjer faktisk ganske jevnlig. Det går som regel bra, men skulle det skje noe som gjør at man ikke får medisiner, er det alvorlig. Mange som går på livsviktige medisiner er avhengige av en jevn forsyning, sier seniorrådgiveren.

Beredskapssjef ved Sykehuset i Vestfold, Else-Marie Ringvold, er en av fagpersonene som har kommet med innspill til rapporten. Hun sier det er viktig at folk tar forholdsregler.

– Legg inn en liten buffer når det gjelder å ta ut medisiner som er livsviktige.

Hun mener man er godt sikret dersom man tar ut medisiner noen uker før man er tom.

– Man bør også sørge for at man alltid har en del vanlige medikamenter, som smertestillende tabletter og hostesaft, forklarer Ringvold.

Pandemier og vannmangel

I tillegg til medisinmangel, blir pandemier og bortfall av vann nevnt blant hendelsene som vil ramme hardest. John Sverre Dahl mener alle har et ansvar for å være forberedt.

– Vi mener at alle bør tenke gjennom hva som kan skje. Blir hendelsen stor nok, vil det offentlige ha fokus på de aller svakeste.

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i såkalte «verstefallsscenarioer». Dahl mener vestfoldinger stort sett har grunn til å føle seg trygge.

– Alle som bidrar i det totale beredskapsarbeidet jobber som bare det. Vi er godt forberedt.