NRK Meny
Normal

Vil rive ned kulturminner ved Gokstadhaugen

Sandefjord kommune ønsker å rive deler av Nedre Gokstad gård, men det er kulturdirektøren i fylkeskommunen helt uenig i.

Nedre Gokstad gård

VIL RIVE: Sandefjord kommune vil la det hvite hovedhuset på Gokstad gård, til høyre på bildet, få bestå. Husets sideanneks og det gule vognskjulet til venstre vil kommunen rive.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

Sandefjord kommune vil bygge boliger på det gamle gårdstunet på Nedre Gokstad gård i Sandefjord, som ligger like ved Gokstadhaugen. For å få til dette vil kommunen rive det okergule vognskjulet med klokkertårn og det hvite sideannekset fra 1800-tallet på gårdstunet.

Det er imidlertid kulturdirektør Arild Moen i Vestfold fylkeskommune uenig i. Han sier at fylkeskommunen vil bevare de to bygningene på Nedre Gokstad fordi de er en del av et gammelt gårdstun.

– Dette er historisk sett en gammel gård som peker tilbake til middelalderen. Nedre Gokstad gård fantes antakeligvis allerede da Gokstadhaugen oppstod, altså i vikingtiden, sier Moen til NRK.no.

Gokstadhaugen

VIKINGSKIP: Nedre Gokstad gård ligger rett ved Gokstadhaugen, der arkeologer gravde ut Gokstadskipet i 1880.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

– Vi tar hensyn til kulturminnene

Sandefjord kommune har kjøpt Nedre Gokstad gård i forbindelse med at det skal lages en ny trasé for Ringveien på Gokstad. Det har de gjort for å unngå innsigelse fra veimyndighetene. Kjøpet skal finansieres med boliger på denne eiendommen.

Kommunen mener at hovedbygningen fra 1700-tallet skal få bestå. På tross av at kommunen vil rive to bygninger på gården, mener Hans Øvrum, teknisk sjef i kommunen, at kommunen tar hensyn til kulturminnene i området.

Nedre Gokstad gård

FÅR STÅ: Det hvite store hovedhuset på Nedre Gokstad gård er over tre hundre år gammelt.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

– Vi har gjort en avveining mellom verdien av dagens bygningsmasse og muligheten for å utnytte det gjenværende arealet på en fornuftig måte. Vi har lagt mest vekt på det siste – framtidig bebyggelse, sier han.

Tillater noe nytt

Fra Nedre Gokstad kan man se rett ned på Gokstadhaugen, hvor arkeologer gravde ut vikingskipet Gokstadskipet i 1880.

Arild Moen i Vestfold fylkeskommune

TILLATER NOE: Arild Moen i fylkeskommunen sier at fylkeskommunen kan tillatte noe fornying på gårdstunet.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

Ifølge fylkeskommunen er dette skipet et av Norges viktigste bidrag til verdenshistorien. Fylkeskommunen er opptatt av å sikre sammenhengen mellom kulturminnene i området og landskapet her, men tillater likevel noe nytt på Nedre Gokstad.

– Låven kan erstattes med leiligheter i en bygning på omtrent samme størrelse. Dette bygget vil bevare gårdstun-følelsen selv om det blir brukt til noe annet enn dagens hus, som er et fjøs, sier Moen.

Fylkespolitikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal ta stilling til fylkeskommunens innsigelser 19. mai.