NRK Meny
Normal

Frykter flere tilfeller i fremtiden

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm tror diskriminering på grunn av språk kan være et økende problem.

Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombudet sier språkkunnskaper ikke kan brukes for å nekte noen å leie bolig.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Loven er veldig tydelig på at man må ha en saklig grunn for å kunne nekte noen å overta en leilighet og språk kan nesten ikke tenkes å være en slik saklig grunn, sier Bjurstrøm.

Uttalelsen kommer etter at Sandefjords Blad skrev om Maryam Akbari Mirzad (62) som ble nektet å flytte inn i Ekeberg borettslag, fordi styret mente norskkunnskapene hennes var for dårlig.

Mandag ble det kjent at styret i borettslaget snur og likevel lar Mirzad få flytte inn.

Men til avisen sier Mirzad og hennes advokat Bjørnar Håland at de anmelder saken og klager den inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ber folk ta kontakt

Bjurstrøm ønsker ikke å uttale seg om saken, men sier på generelt grunnlag at et borettslag i utgangspunktet ikke kan vektlegge språk når de vurderer om noen skal få lov til å bli andelseier eller ikke.

– Jeg anbefaler at folk som mener seg diskriminert, i forbindelse med denne type spørsmål, tar kontakt med ombudet slik at de kan få de rettighetene de har krav på etter norsk lovgivning, sier hun.

Ombudet frykter at diskriminering på grunn av etnisitet og språk kan være et voksende problem i Norge.

– Det er viktig å få kunnskap om at man ikke kan nekte noen et sted å bo på denne måten, fordi det er avgjørende for folks livskvalitet og folks mulighet til å bli integrert i det norske samfunnet, sier Bjurstrøm.

Grov diskriminering

Mirzads advokat Bjørnar Håland mener styret har diskriminert den afghanske kvinnen grovt.

Bjørnar Håland og Maryam Akbari Mirzad

TAKKER: Maryam Akbari Mirzad takket mandag for hjelpen hun har fått i saken. Her sammen med advokat Bjørnar Håland.

Foto: Linn Udnes

– Jeg er helt overbevist om at dette handler om at hun ikke er vestlig og at de tenkte at det ville bli et problem for dem, sier han til NRK.

Borettslaget sin styreleder, Håkon Andersen, benekter beskyldningene. Han mener Mirzads norskkunnskaper hindrer henne i å bli en del av borettslagets miljø.

– Det er ikke rasistisk på noen som helst måte, dette er et krav som de må tilfredsstille hvis de skal bo i det norske samfunn, sier Andersen.