– Mange har tikkende bomber nedgravd i hagen

Gamle olje- og parafintanker er tikkende bomber som mange huseiere ikke vet at de har ansvaret for, mener feiermester Jan Espeseth.

Feiermester i Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Espeseth

Feiermester i Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Espeseth, tror mange nedgravde olje- eller parafintanker står i fare for å lekke.

Foto: Gunnar Bækkevold / NRK

Det stinket parafin i Åsgårdstrand i helgen, og ingen visste hvor lukten kom fra. Mandag ettermiddag fant Horten kommune ut at årsaken var lekkasje i en privat parafintank.

Feiermester i Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Espeseth, tror vi vil se flere lignende lekkasjer i framtiden

– Mange vet ikke en gang at de har slike gamle tanker nedgravd i hagen. Jeg tror det er mange tanker der ute som står i fare for å lekke, sier han.

Tusenvis av nedgravde tanker

I seks av kommunene i Vestfold er det registrert mer enn 2300 nedgravde olje- eller parafintanker som i dag er tilknyttet et fyringsanlegg.

Siden vi i stor grad ikke lenger bruker parafin eller olje til oppvarming, kan man bare tenke seg hvor mange tanker som ikke lenger er i bruk.

– Tanker som er over 30 år, uansett størrelse, bør eieren ha kontroll på. Og eierne har kanskje ikke kjennskap til sitt eget ansvar når det gjelder akkurat dette. Jeg er redd dette kan være en tikkende bombe.

Ifølge forurensningsloven er det altså eieren av tanken som er ansvarlig for at det ikke skal bli en lekkasje - uavhengig av om tanken brukes eller ikke.

Informasjon følger ofte ikke med

Feiervesenet kontrollerer kun tanker som er innendørs og tilknyttet et fyringsanlegg.

En av grunnene til at folk ikke vet hva som er gravd ned i hagen er at informasjonen ofte ikke følger med når en eiendom selges.

Feiermesteren er redd vi vil oppleve flere situasjoner som i Åsgårdstrand der en parafinlekkasje satte en stopper for påskeidyllen.