NRK Meny
Normal

Frykter at spillpengene forsvinner

Planlagte idrettsanlegg kan ryke dersom spillmonopolet blir opphevet, mener idrettskretsen.

Bjørn Lauritzen

Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, mener Norsk Tippings monopol på pengespill må bestå.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

– Det er kjempealvorlig. Idrettslagene vil få inn vesentlig mindre penger, sier organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen.

Mandag vedtok Vestfold fylkeskommune å stille seg positiv til forslaget om å innføre en lisensordning for pengespill i stedet for Norsk Tippings monopol. Forslaget er under behandling etter en høringsrunde som ble avsluttet 1. desember.

– Raserer systemet

I dag har Norsk Tipping enerett til å tilby landsdekkende pengespill i Norge, og alt overskuddet går til idrett, kultur og andre formål som skal være samfunnsnyttige. Lauritzen er overrasket over at fylkeskommunen er positiv til å la utenlandske spillselskaper få lisens til å drive pengespill i Norge.

– Hvorfor ønsker de å rasere et meget velfungerende system som har gitt gode penger til frivilligheten i en årrekke? Alternativet er private selskaper som blir rike på dette, sier Lauritzen.

Maier Arena

Tønsberg Turn planlegger å bygge tak over Maier Arena.

Foto: Roald Marker / NRK

Flere idrettsforeninger i Vestfold har planer om å bygge idrettsanlegg de neste årene. Styreleder for Tønsberg Turn, Bjørn Auglend, bekrefter at klubben er avhengig av spillpenger for å bygge ishall, slik de planlegger.

– Men jeg vil ikke spekulere i utfallet av en eventuell oppheving av spillmonopolet, sier Auglend.

– Vil få mer penger

Bakgrunnen for forslaget om en lisensordning, er at man heller ikke i dag klarer å holde utenlandske spillselskaper fra det norske markedet. Med en lisensordning vil det settes krav til selskapene som blir godkjent, samtidig som en del av overskuddet fortsatt skal gå til det norske samfunnet.

Leder for Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune, Ellen Eriksen (Frp), er uenig i at en lisensordning vil være negativ for idrettslagene.

– Vi ønsker mest mulig penger til frivillighet, kultur og idrett. Dersom vi åpner for andre spillselskaper vil vi få mer penger til frivilligheten, sier Eriksen.

– Da får vi en bedre regulering, samtidig som staten får høyere inntekter som igjen vil gi mer til frivilligheten. Dette vil jo komme i tillegg til Norsk Tipping.

Lauritzen mener derimot at Norsk Tipping svekkes vesentlig dersom andre selskaper får lisens til å drive pengespill i Norge.

– Ingen utenlandske spillselskaper går inn i det norske markedet uten å tjene penger på det. Så andelen til frivillige vil jo være vesentlig lavere enn den Norsk Tipping har i dag, sier Lauritzen.