Frykter at disse ødelegger for truede arter

Ornitologer har sett en eksplosjon i antall drager som skal skremme bort plagsomme fugler. De frykter for bestanden av rødlistede sjøfugler.

Måkeskremsel i lufta.

MER VANLIG: Ornitologer i Norsk Ornitologisk Forening ser stadig oftere drager som er satt opp for å skremme bort fugler.

Foto: Hina Aslam / NRK

– Vi frykter at bestanden går tilbake og at situasjonen for blant annet fiskemåken blir enda mer alvorlig, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken.

Han mener å ha sett en kraftig økning i antall bedrifter og privatpersoner som bruker rovfugllignende drager for å skremme bort plagsomme fugler.

Trenger fred og ro

Solbakken sier fiskemåken er mer avhengig av å kunne hekke på hustak enn tidligere. Årsaken er blant annet utbredelsen av mink, og at måker oftere blir forstyrret av folk på holmer og skjær.

Han tror få tenker på fiskemåke som en rødlistet art, fordi den er så vanlig å se. Ifølge Artsdatabanken har bestanden av fiskemåke gått ned med mellom 15 og 30 prosent siden 1990.

Kjetil Solbakken

BER OM FORSTÅELSE: Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken, ber folk være tålmodige med måkene.

Foto: Helene Solheim / NRK

– Vi frykter en utvikling der det virker som at folk flest synes det er legitimt å hindre måken fra å hekke, sier Solbakken.

Han nevner makrellterne som en annen rødlistet fugleart som kan bli negativt påvirket av skremmedragene.

– Dette er truede fuglearter som trenger fred og ro for å gjennomføre hekking.

Bekrefter økning

Skadedyrbekjemper Kenneth Ervik i Skadedyrbutikken.no bekrefter at salget av drager for å skremme bort fugler har tatt av i år.

Ervik har importert dragen «Scarem Hawk» siden 2016, og regner med å ha solgt rundt 3000 slike drager. De første årene var selskapet alene om å selge skremmedragene i Norge, men nå finnes det forskjellige varianter i store butikkjeder.

– Vi selger til en rekke kommuner, bedrifter, borettslag og sameier. For eksempel bilforhandlere som sliter med at måkene driter ned bilene, eller større industriområder der det er et problem at måkeunger blir kjørt over, sier Ervik.

Han forteller at det er viktig å bruke skremmedragene riktig. De skal settes opp så tidlig som mulig, før måkene etablerer seg på takene. Dermed kan måkene velge et annet sted å hekke.

Ervik sier de vil følge med på eventuell forskning som kan si noe om dragene faktisk har innvirkning på måkebestanden.

– Vi skal ikke selge produkter som ikke er lovlige eller som reduserer bestanden av måker. Vi forholder oss selvsagt til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale krav.

– Måken er ingen trussel

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken, ber folk ha mer forståelse for at måkene prøver å beskytte avkommet sitt, selv om de kan være plagsomme.

– Det er en liten fugl på 400 gram. Vi er ikke under noen trussel selv om den kommer og skriker på oss. Å sette opp slike drager for å skremme bør være absolutt siste utvei. De fleste steder der vi ser at dette settes opp, er det overhodet ikke bruk for det, sier han.