Fritt fram på Torp

Du blir ikke kontrollert godt nok hvis du reiser fra Sandefjord Lufthavn Torp.

Sandefjord lufthavn Torp.
Foto: Jan Gulliksen / NRK

Fylkesmannen i Vestfold mener det er for få tollere og politifolk på Sandefjord Lufthavn Torp til å drive forsvarlig kontroll av de reisende. I løpet av ett år må en polititjenestemann i passkontrollen kontrollere over 38.000 passasjerer.

Forskjellsbehandling

I Vestfold er det beregnet at en tjenestemann skal kontrollere over 38.000 passasjerer per år. Dette er dobbelt så mye som en tjenestemann må gjøre på Gardermoen lufthavn Oslo.

Stor vekst i den internasjonale trafikken på Torp har ført til behovet for et styrket vakthold både innenfor toll og politi. Dette går på bekostning av den ordinære tjenesten, mener fylkesmann i Vestfold , Mona Røkke.

- I den grad vi styrker kontrollen på Torp, så får man en tilsvarende reduksjon av den styrken som skulle bekjempe vanlig kriminalitet. Og det er jo et paradoks, siden Vestfold ligger ualminnelig høyt på kriminalstatistikken. Det er bare Oslo som er verre enn Vestfold , sier hun.

Økning på 200 prosent

Det største problemet for politiet ligger i den store økningen på flyvninger utenfor Schengen-området, hvor det må gjennomføres passkontroller. Her har det vært en økning på over 200 prosent, uten at politiet har fått noen ekstra ressurser, forteller politimester i Vestfold Politidistrikt Marie Benedicte Bjørnland.

Thorleif Andreassen, regiondirektør i tollvesenet region Sør-Norge, forteller at tollvesenet de siste årene har foretatt store omorganiseringer i Vestfold for å konsentrere seg om arbeidet på Torp.

Lufthavnsjef Alf Reidar Fjell ved Sandefjord Lufthavn Torp mener det finnes en enkel løsning.

- Jeg synes den måten staten håndterer dette på Gardermoen er helt riktig. Der tar de ansvar for å ikke være medlem i Schengen ved å bevilge egne penger til politikontroll, og slik burde det også være på Torp, mener Fjell.

13.desember møtes partene og justisminister Knut Storberget for å ta opp problemene.