NRK Meny
Normal

Frikjent for voldtekt, men må betale erstatning

En 29-årig mann er dømt for å ha brukket armen på ekskona, men frikjent for å ha voldtatt henne. Han må likevel betale 200.000 kroner i oppreisning.

I Larvik tingrett ble mannen dømt til fem års fengsel også for å ha voldtatt kvinnen etter at han hadde brukket armen hennes, men i Agder lagmannsrett ble han bare kjent skyldig i legemsbeskadigelse.

Leilighet i Larvik

Ifølge tiltalen skjedde volden og overgrepet i kvinnens leilighet i Larvik i desember 2012. De hadde flyttet fra hverandre året før, men fortsatte å ha kontakt til tross for at mannen var ilagt besøksforbud.

Juryen i lagmannsretten kjente mannen skyldig i legemsbeskadigelse, og retten finner det skjerpende at dette skjedde bare en måned etter at han i tingretten ble dømt forvold mot henne. Aktors påstand var fengsel i seks måneder, men retten kom til atdette var en noe mild straff og landet på ni måneder.

Erkjente samleie

I retten erkjente 29-åringen å ha hatt samleie med ekskona etter at armen hennes var brukket, men han hevder det skjedde frivillig. Selv om han i straffesaken ble frikjent for å ha voldtatt henne, kom retten i spørsmålet om oppreisning til at et er sannsynlig at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.

Endret forklaring

Retten skriver blant annet at det har formodningen mot seg at fornærmede frivillig hadde samleie etter å ha blitt påført brudd i armen av tiltalte. Tiltalte på sin side har til politiet og i tingretten benektet overhodet å ha vært i Larvik på det nevnte tidspunkt, og endret sin forklaring først høsten 2014.

29-åringen er tidligere dømt sju ganger, seks av dem for voldsrelaterte ting, blant annet vold mot offentlig tjenestemann, grovt ran og legemsbeskadigelse.