Frifunnet for forsikringssvindel

Et forsikringsselskap må betale et par fra Larvik 247.000 kroner fordi selskapet var for sent ute med å avvise et erstatningskrav etter et biltyveri. De meldte bilen sin stjålet fra et verksted, og noen måneder senere konkluderte forsikringsselskapet med at de to hadde gitt uriktige opplysninger. Paret gikk til sak mot selskapet og fikk medhold i Larvik tingrett. Forsikringsselskapet anket saken, men Agder lagmannsrett kom til at selskapet var for sent ute med å avvise erstatningskravet.