Gjengangerkriminell sa unnskyld

Mannen var voldelig, truende og godt kjent av politiet. Nå har han tatt et oppgjør med fortiden.

Frank Gran

GODT MOTTATT: Ordenssjef Frank Gran har videreformidlet unnskyldningen til andre ansatte i politiet. Det fikk bare positive reaksjoner, og flere har tatt kontakt med mannen i ettertid.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Mannen, som er anonymisert av hensyn til familien, har vært alkoholiker siden ung alder og har også brukt sterkere rusmidler.

Gjennom årenes løp har han hatt mange saker hos politiet, og han blir beskrevet som «svært godt kjent» blant politiet i Tønsberg.

Sist mannen ble domfelt ble han dømt for trusler mot polititjenestemenn, deres familier og barn.

Et oppgjør med fortiden

Nylig ønsket den eldre mannen å beklage sin oppførsel overfor politiet. Da han var til rusbehandling på Varna evangeliesenter og sonet en samfunnsstraff for å ha utøvd vold mot politiet ved flere tilfeller, tok han derfor kontakt med Konfliktrådet, opplyser de.

Konfliktrådet tok deretter kontakt med politiet i Tønsberg og avtalte et møte med lederen for ordensavdelingen, Frank Gran.

– Han hadde kommet et sted i livet hvor han ønsket å ta et oppgjør med sin fortid, sier Gran til NRK.

– Han hadde mest lyst til å be om unnskylding til alle han har vært borti i sin «karriere», og som han på en eller annen måte har vært slem og stygg i munnen mot, fortsetter han.

Det var imidlertid vanskelig å få til, så de ble enige om at ordenssjefen skulle møte på vegne av politiet.

Frank Gran startet sin karriere i politiet i 1993, men dette er første gangen han har vært med på et slikt møte.

De ble sittende og prate i to timer.

– Jeg kjenner han fra før og så hva det betød for ham å kunne komme med en oppriktig beklagelse. Det var ikke en beklagelse for å oppnå noe. Han fikk lettet sitt hjerte og det synes jeg var veldig bra.

Ny start

Mannen har nå vært nykter i to år, unntatt en sprekk for ett år siden. Han ble da arrestert tre ganger på fem dager, før han ble satt i varetekt. Han har gått på bibelskole på evangeliesenteret siden i høst og er ferdig om halvannet år, opplyser Konfliktrådet.

– Jeg har møtt Jesus og endret meg mye de siste årene. Jeg har innsett at det jeg har utsatt andre for, er fryktelig galt, sier mannen til Konfliktrådet.

Selv har Gran kjent mannen i 25 år.

– Jeg vil ikke gå konkret inn på saker, men jeg kan si at politiet treffer mennesker på deres gode dager, og på dager som overhodet ikke er bra. Mitt forhold til vedkommende var av en slik art. Vi har hatt hyggelige samtaler når vedkommende har vært edru, og mindre hyggelige samtaler når ting ikke har vært så bra.

Ordenssjefen ser på unnskyldningen som oppriktig.

– Jeg opplever at han har fått orden på eget liv, avslutter han.