Fosterfar vil gi ung overgriper en ny sjanse: – Før tenkte jeg de var monstre

Barnevernsbarn som begår seksuelle overgrep havner nesten alltid på institusjon fordi «ingen» vil ha dem. Ett enkelt kurs hos barnevernet endret mye for en fosterfar.

Fosterfar

ØSTLANDET: Fosterfaren NRK har snakket med har sagt seg villig til å ha omsorg for en gutt med problematisk seksuell atferd, hvis han blir spurt. Det hadde han ikke gjort for et år siden.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Den erfarne fosterfaren sitter i sitt hyggelige kjøkken et sted på Østlandet når NRK møter ham. Her har mange barn med vanskelige liv fått en smak av normalitet og rammer.

Han er én av 20 fosterforeldre som ble med på kurset som Aleris barnevern startet i fjor.

Fosterhjemmene sa nei

For to år siden leste fagrådgiver Tone Hunskaar i Aleris om barna de skulle hjelpe. Det var flere som enten hadde begått seksuelle overgrep, eller selv vært utsatt for det. Hun så at de ikke hadde familier som kunne nok om denne type problemer.

– Fosterhjemmene ville ikke ta inn barn som hadde begått seksuelle overgrep, sier Hunskaar.

For å gjøre noe med dette, bestemte de seg for å lage et kurs. Fosterfaren på Østlandet var blant deltakerne.

– På kurset fikk vi høre historier om overgripere, forteller han.

– Vi fikk høre hva menn som forgrep seg på barn da de selv var små, tenkte om det selv. De sa at det ikke var fordi de var onde. Det er ingen barn som gjør noe for å være ond. Da jeg fikk vite mer om hva som kjennetegner disse guttene, fikk jeg mer forståelse for at ting kan gå galt. Veldig galt.

Kunnskap endrer holdning

Han er klar på at han ikke hadde villet ta imot et av disse barna hvis noen hadde spurt ham for et år siden.

– Da hadde jeg forhåndsdømt ham før han hadde kommet inn døra. Jeg tenkte at de var monstre, sier fosterfaren.

Nå vet han at det barnet kanskje har vært utsatt for overgrep gjennom lang tid selv. At grenser som er helt naturlig for oss, ikke er grenser for barnet. Fosterfaren har skjønt at barnet kan se på seksuelle overgrep som en måte å vise kjærlighet på – at det ikke blir gjort for å være ond.

Marie-Lisbet Amundsen

ERFARING: Marie-Lisbet Amundsen er professor i sosialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved Høgskolen i Østfold. Hun har lang praktisk erfaring fra PPT.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ifølge Marie-Lisbet Amundsen som har forsket på fosterforeldrene som deltok på kurset, var alle fosterforeldrene skeptiske til å ta imot et barn som har begått seksuelle overgrep.

Dette endret seg imidlertid. Da kurset var ferdig, svarte alle at de kunne være villige til det, dersom det var et helhetlig støtteapparat rundt dem.

Amundsen er svært glad for at de satt den betingelsen, for da tenker hun at de har skjønt alvoret i saken.

– Lar meg imponere

Formålet med kurset er å gjøre flere fosterforeldre i stand og villig til å ta imot barn som har begått overgrep. På den måten får barna som har hatt en vanskelig start på livet, få oppleve et normalt familieliv.

Det er barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland glad for.

– Jeg lar meg imponere av mennesker som åpner sin familie for å hjelpe barn som har hatt det veldig vanskelig, og som har en skjevutvikling. Det å være en del av en familie fremfor å bo på en institusjon, tror jeg betyr veldig mye for disse barna.

Barn begår overgrep mot barn

Mellom en tredjedel og halvparten av alle seksuelle overgrep mot barn gjøres av barn. Samtidig har mange av disse barna opplevd overgrep selv.

Ifølge Amundsen begår tre av ti av barneovergriperne sitt første overgrep når de er rundt 13 år, og sju av ti før fylte 15 år. Også halvparten av alle voksne overgripere sier at de begikk sitt første overgrep som barn.

– Og vi regner med at en femtedel av guttene som begår overgrep, er under barnevernets omsorg, legger hun til.

Faktaillustrasjon
Foto: Thomas Nikolai Blekeli/Nils Martin Brandvik / NRK

Forskeren mener det er ikke er bra at disse guttene plasseres i institusjoner der de kan bo sammen med andre unge mennesker som også har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Hun sier at det som kjennetegner disse, er at de er sårbare. 8 av 10 strever med å fungere sosialt, halvparten har lærevansker, og 8 av 10 har selv vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Hun mener at mange gutter som har begått seksuelle overgrep, blir møtt med utestengelse enten på skolen, fritidsaktiviteter eller i sitt nærmiljø, fordi folk blir redde for dem. Dette kan få alvorlige følger med tanke på videre utvikling.

– Det er derfor viktig å hjelpe disse guttene i ung alder, sier hun.

Hjelp og terapi

Leder for Aleris barnevern Vestfold og Buskerud, Rune Vegrim, er enig. Ifølge han kan god omsorg føre til at guttene utvikler empati.

– Fosterhjem i seg selv er ikke nok.

– Men hvis de får nok hjelp og terapi, kan det føre til at guttene bryter med sitt gamle atferdsmønster og at vi på lengre sikt får redusert overgrepsstatistikken. Fordi de da vil forstå hva som er grenseoverskridende atferd og hva som er forskjell på kjærlighet og seksualitet.

Rune Vegrim og Tone Hunskaar

KURS: Rune Vegrim, leder barnevern Aleris, og fagrådgiver Tone Hunskaar fant ut at både de og fosterforeldrene trengte mer kunnskap om unge overgripere.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Også Amundsen påpeker hvor viktig det er at guttene blir møtt med et helhetlig og tverrfaglig hjelpeapparat.

– Samtidig er det viktig at hjelpetiltakene kan etterprøves. Ikke bare for å sikre at dem det gjelder skal få den oppfølgingen de har behov for, men også for at vi i større grad skal kunne forske på effekten av ulike hjelpetilbud.

Hun mener at barnehusene rundt om i Norge bør få bygge opp skikkelige team som kan følge disse guttene over tid.

Faktaillustrasjon
Foto: Thomas Nikolai Blekeli/Nils Martin Brandvik / NRK

Kurs nummer to

Aleris barnevern er nå i gang med en ny runde med kurs.

Fosterfaren NRK har snakket med, tror mange trenger kunnskap om temaet for å bli villige til å ta imot disse barna.

– Jeg føler at jeg gjør noe bra. At jeg gjør noe mange andre også burde gjort. Det er veldig fint å kunne hjelpe barn til å forstå at det er ikke deres feil det som har skjedd, sier han.

Et normalt familieliv

Barne- og likestillingsminister Helleland understreker at det også er viktig å hjelpe fosterforeldrene som påtar seg dette ansvaret ved å sikre dem god støtte underveis fra det offentliges side.

– Hva tenker du når tall viser at nær halvparten av overgrep mot barn begås av andre barn?

– Det forteller meg at de barna har opplevd ting i livet sitt som gjør at vi må hjelpe dem for å unngå videre overgrep. De må få behandling, en oppvekst preget av omsorg og få kjenne på hva kjærlighet og trygghet er. Da er det viktigere enn kanskje noe annet for dem, å få bo hos en familie og få oppleve et normalt familieliv, sier hun.